Analiza de risc la securitate fizică devine obligatorie

  Analiza de risc la securitate fizică este obligatorie, la acest moment, pentru toate unităţile prevăzute la art. 2 alin. 1 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, care au fost înfiinţate după luna iunie 2012. Cele înfiinţate înainte de 16 iunie 2012 mai au la dispoziţie câteva luni pentru a efectua această analiză, mai precis până la 1 iulie 2018.

  Dar care sunt mai exact aceste unităţi? „Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi”, se arată în Legea 333/2003 (art. 2 alin. 1).

  Un evaluator acreditat şi înscris în Registrul naţional al evaluatorilor, postat pe site-ul Poliţiei Române, va verifica clădirea în care se desfăşoară activitatea societăţii (magazin, birou, cabinet etc) sau instituţiei şi în care sunt bunuri sau valori, va identifica vulnerabilităţile şi va dispune măsurile necesare pentru îndepărtarea acestora, astfel încât obiectivul să devină cât mai sigur.

  Evaluatorul poate recomanda montarea de senzori, de camere video, de gratii sau de uşi solide, care să ţină la distanţă infractorii. „Scopul urmărit de legiuitor prin Legea 333/2003 este acela de a asigura siguranţa obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestor, precum şi protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

  În considerarea precizărilor anterioare, apreciem conceptul analizei de risc la securitate fizică un instrument util care eficientizează şi creşte nivelul de securitate fizică din unităţile deţinătoare de valori”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

  Poliţiştii au efectuat deja controale în acest sens, au dat câteva zeci de amenzi, dar au derulat şi activităţi de informare. „La nivelul judeţului Bacău, au fost controlate 5.651 de obiective cu privire la întocmirea analizei de risc la securitatea fizică, iar ca urmare a identificării unor disfuncţii pe această linie au fost aplicate un număr de 44 de sancţiuni contravenţionale. De asemenea, au fost efectuate 1.635 de acţiuni de informare a administratorilor de societăţi cu privire la obligaţia întocmirii analizei de risc la securitate fizică”, a mai spus agent şef adjunct Cătălina Creţu.

  Amenzile pornesc de la 2.000 de lei, dar pot ajunge şi la 10.000 de lei.
  Şi pentru a evita o astfel de sancţiune, mai multe şcoli au obţinut deja această analiză. Într-o adresă transmisă, în vara anului trecut, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău către Prefectura Bacău se preciza faptul că 48 de unităţi de învăţământ aveau efectuată această analiză de risc, iar alte 16 făcuseră demersuri în acest sens.
  Analiza de risc este valabilă trei ani şi se revizuieşte în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate sau în 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.
  La acest moment, în Registrul naţional al evaluatorilor de risc la securitate fizică, care se găseşte pe site-ul Poliţiei Române, sunt peste 30 de evaluatori din judeţul Bacău, iar în toată ţara sunt în jur de 1.850.