† DUMINICA a 14-a de peste an

Evanghelia, din duminica ce urmează, ne vorbește despre episodul când Isus s-a întors într-o zi în locul Său de origine, Nazaretul, şi ca de obicei, a început să înveţe în sinagogă. Totuşi, de această dată nu a existat entuziasm, nu s-a strigat Osana! În loc să asculte ceea ce spune el şi să îl aprecieze în consecinţă, oamenii au început să emită judecăţi negative. Ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui? Nu este oare acesta lemnarul? Şi erau scandalizaţi de el, adică aveau dificultăţi în a-l crede, deoarece îl cunoşteau bine.

Misterele divine revelate de Isus sunt, pentru cei cu inima smerită, lumină şi viaţă, în timp ce pentru cei care pretind să le judece din înaltul orgoliului lor, se transformă într-un văl care îi orbeşte. Această scenă ilustrează foarte bine cuvintele adresate de Isus Tatălui: Tu ai ascuns acestea celor înţelepţi (Mt 11,25). Atunci când omul doreşte să „adapteze” revelaţia la modul său de a gândi, nici o înţelepciune şi nici o putere manifestată de Cristos nu va fi percepută ca un semn al lui Dumnezeu. Relatând acest episod din viaţa lui Isus, evanghelistul îl invită pe cititor să ia act de marea dramă pe care o reprezintă refuzul Mesiei. Contrar nazarinenilor, noi suntem chemaţi să ne deschidem către Cristos printr-o ascultare atentă şi plină de bucurie şi printr-o adeziune de credinţă mereu mai profundă.

Episodul evanghelic ne învaţă ceva important. Isus ne lasă liberi; el propune darurile Sale, nu le impune. În acea zi, în faţa respingerii consătenilor săi, Isus nu a formulat ameninţări şi invective. Pur şi simplu a plecat în alte părţi. O dată nu a fost primit într-un anumit sat. Discipolii indignaţi au sugerat să ceară să se coboare foc din cer ca să îi mistuie, dar Isus i-a dojenit şi a plecat de acolo (Lc 9,54). Tot astfel acţionează şi astăzi. El are mai mult respect pentru libertatea noastră decât avem noi înşine pentru libertatea celorlalţi. Aceasta creează o mare responsabilitate. Sf. Augustin spunea: „Mi-e teamă de Isus care trece ”. El ar putea, într-adevăr, să treacă fără ca fiinţa mea să fie gata să îl primească.

Pr. Richardo-Dominic Baciu

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE