† DUMINICA a 11-a de peste an

Parabolele propuse spre meditare în duminica a XI-a sunt ultimele ale capitolului patru, iar ele ne prezintă, cea dintâi, modul tainic în care Împărăţia lui Dumnezeu se „înfiripă” şi se dezvoltă, aidoma unei seminţe aruncate în pământ, în uimirea şi satisfacţia semănătorului, în timp ce a doua, evocă seminţa de muştar care, deşi este cea mai mică dintre seminţele din lume, devine un copac capabil sa strângă între ramurile lui păsările cerului.

Împărăţia creşte în ascuns, independent de ştiinţa şi voinţa omului. Ea este însăşi viaţa. Ceea ce face să crească sămânţa este viaţa pe care numai Dumnezeu o are în stăpânire. Dacă am crede că Împărăţia lui Dumnezeu este Biserica, atunci grăuntele de muştar, cu care se identifică, ne sugerează ideea unei Biserici sub aspectul unei turme mici, sărace, care nu se proclamă pe sine, nu se caută pe sine, care renunţă la orice bogăţie şi se eliberează de orice alianţă sau compromis cu puterile de pe pământ.

Prin aceste parabole şi asemănări, Isus vrea să dea o ripostă ideilor şi aspiraţiilor mesianice ale fariseilor care credeau că pot grăbi sosirea împărăţiei prin posturi, pocăinţă, prin observarea strictă a legii şi a tuturor datinilor strămoşeşti pe care le înmulţeau şi le puneau pe umerii celor nevoiaşi şi-i condamnau pe toţi acei care nu erau de părerea lor. Isus înlătură aceste aspirații şi afirmă clar şi solemn că împărăţia este opera lui Dumnezeu şi nu a oamenilor.

Cine este conştient că începutul, iniţiativa şi dezvoltarea acestei împărăţii aparţin carităţii lui Dumnezeu, oferind tuturor oamenilor speranţa într-un viitor mai bun, va crede şi va spera, iar speranța şi credinţa în Cristos vor rodi împărăţia iubirii, împărăţia veşnică a lui Dumnezeu.
Atitudinea corectă a creştinului, şi a noastră, în faţa lui Dumnezeu trebuie să fie cea de umilinţă pe care o exprimă Biserica: Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte.

Pr. Richardo-Dominic Baciu

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE