Problemele curente ale municipalității oneștene, pe agenda ședinței Consiliului Local

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de azi, 14 august, se regăsesc multe din problemele curente cu care se confruntă autoritățile locale.

Astfel, consilierii oneșteni vor decide asupra aprobării unor liste, modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local, îndreptarea erorii materiale din cuprinsul unei anexe și în privința reactualizării statutului de funcții la instituțiile și serviciile publice din subordine.

Cel mai important proiect de hotărâre al acestei ședințe publice (inițiat de către primarul Nicolae Gnatiuc), se referă la aprobarea diminuării cotei de profit aplicată de către SC Domeniul Public și Privat la situațiile de lucrări emise de către Primăria Onești.

Un alt proiect de hotărâre important de pe ordinea de zi are în vedere modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea concesionării unor suprafețe de teren și aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune. Consilierii oneșteni vor decide și asupra emiterii avizului de desfășurare a activităților de prestări de servicii funerare a unei noi firme din acest domeniu (în prezent fiind în Onești două astfel de firme).

O altă modificare privește Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26 aprilie privind aprobarea listei cu transportatorii serviciului de transport în regim de taxi, declarați câștigători după analizarea cererilor și a criteriilor de departajare.

De asemenea, pe ordinea de zi a acestei ședințe se mai află îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” și evidențierea problemelor diverse, semnalate de către consilierii locali.

Alte articole