Gratuități la servicii medicale pentru „stranieri”. Și nu numai.

  Cardul de sănătate din alte țări este recunoscut și la noi

  Este perioada în care mulți băcăuani de-ai noștri au revenit acasă, în concediu. Chiar dacă muncesc în străinătate, aceștia trebuie să știe că pot beneficia de servicii medicale și aici, fie dacă sunt în țară pentru o ședere temporară, fie definitiv. Cum pot ei beneficia de o analiză medicală, o consultație, o rețetă din farmacii? Dacă situația o impune, cum poate beneficia o femeie asigurată în alt stat UE și de un serviciu medical pentru o naștere? Dar cei care sunt în programele naționale de dializă sau diabet și se decompensează pe perioada șederii?

  Răspunsul este simplu: dacă ești asigurat în baza unui card național în România, serviciile medicale se acordă gratuit pentru orice boală. Același lucru se întâmplă și dacă ești asigurat în alt stat membru al Uniunii Europene (UE) și ai card de sănătate din acea țară sau ești posesor al unui card european, dacă în timpul șederii temporare ai nevoie de un serviciu medical devenit necesar, astfel încât să nu fii nevoit să îți întrerupi călătoria (concediul) și să te întorci în țara respectivă înainte de termen.
  ATENȚIE! Chiar dacă sunt posesorii unor carduri europene, acești asigurați nu au dreptul în țara în care au venit în concediu la servicii de îngrijiri la domiciliu, la dispozitive medicale și la internări în sanatoriile balneare.

  „Mesajul nostru către spitale, medicii de familie, medicii de specialitate, laboratoarele de analize medicale și farmaciști este să nu refuze pacienții români sau străini posesori ai unui card european de sănătate emis de un stat UE și care au nevoie de servicii medicale de «urgență». Furnizorii de servicii medicale au însă obligația să facă o copie după cardul european și să raporteze serviciul medical în platforma informatică a asigurărilor de sănătate SIUI , bifând la calitatea de asigurat căsuta referitoare la card european de sănătate. Valoarea acestor servicii medicale se va recupera de la statul UE competent.”
  Dan Stoica, director executiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău

  Așa NU

  Un caz interesant înregistrat recent la un spital din județul Bacău a fost cel al unei persoane cu cetățenie română, cu certificat de identitate eliberat în județul Bacău, care a beneficiat de servicii medicale de urgență fără a avea calitatea de asigurat în România, aceasta fiind rezidentă în Suedia. Pacienta nu a plătit valoarea serviciilor medicale, dar a primit, pe lângă scrisoarea medicală, și decontul, un document eliberat de spital doar informativ, care nu reprezintă și obligație de plată pentru pacient, ci doar cheltuielile efectuate cu tratarea lui.

  „Zilele trecute s-a primit de la instituția competentă din Suedia formularul E 126 prin care ne solicita să confirmăm că persoana respectivă a primit serviciul medical și că a achitat suma respectivă. De ce? Aceasta, deși nu plătise nimic în țară pe serviciul medical, s-a dus în Suedia și, în baza acelui decont informativ, a cerut să i se dea banii pe care i-a plătit. Deci mai sunt unele persoane care înțeleg altfel aceste decontări”, a arătat Dan Stoica, director executiv CJAS Bacău.

  De aceea, Casa de Sănătate mai vine cu o precizare importantă pentru toți furnizorii de servicii medicale: chiar dacă pacientul este cetățean român și se prezintă la spital cu o situație de urgență trebuie chestionat dacă nu cumva este asigurat al unui stat UE și dacă are asupra lui cardul național sau european, mai ales că, în mod obișnuit, în statele europene cardul de sănătate are pe o față datele imprimate pe cardul național, iar pe cealaltă față cardul european.

  Se asigură și servicii de dializă

  Bacăul înregistrează lunar și 3-4 pacienți străini, aflați temporar pe teritorul județului, care efectuează ședințe de dializă în centrele specializate aflate în contract cu Casa de Sănătate. Acest tip de serviciu medical, chiar dacă se încadrează la diagnosticele cronice, se încadrează, în același timp, și în conceptul european de „serviciu medical devenit necesar în timpul unei deplasări temporare astfel încât să nu fie nevoită persoana în cauză să-și întrerupă deplasarea”. Același lucru se întâmplă și în cazul nașterilor, dacă acestea survin pe perioada deplasării și implică un serviciu medical devenit necesar.

  Regulamente și decizii CE

  Pentru oferirea de servicii medicale în baza cardului european de sănătate, Comisia Europeană a emis 5 Regulamente și 8 Decizii, iar toate statele UE respectă aceleași reguli. Cardul european se eliberează numai în situația deplasării asiguratului pentru ședere temporară într-un stat membru UE sau al Spațiului Economic European. Acesta deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării. Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de tratament medical. În caz de neasigurare, persoana în cauză va suporta contravaloarea serviciilor medicale. Cardul european nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

  Trei pachete de servicii medicale

  În legislația noastră, din România, se utilizează trei pachete de servicii medicale: pachetul A – pachetul minimal, pachetul B, respectiv pachetul de servicii de bază, și pachetul C, adică pachetul de servicii pentru pacienții din statele membre UE, Spațiului Economic European și Elveția. În cadrul pachetului C sunt definite trei situații diferite: serviciile oferite pentru cei care se prezintă cu cardul european, serviciile pentru cei care au un formular european înregistrat la CJAS Bacău ( E106, E109, E121 sau S1) și serviciile medicale pentru cei care se prezintă în baza unor acorduri internaționale.