Pensia nu vine numai din statele Uniunii Europene

Persoanele care au lucrat în alte state decât cele europene vor putea utiliza la pensie vechimea în muncă realizată acolo, numai dacă între România și țările respective există un acord ori o convenție bilaterală de securitate socială. Dacă între România și un alt stat nu este încheiat un acord ori o convenție de securitate socială, atunci persoana care a lucrat în țara respectivă nu va putea valorifica anii munciți acolo.

În prezent, România are un acord ori o convenție bilaterală cu Regatul Maroc, Armenia, Belarus, Ucraina și Federația Rusă. Dar are un acord bilateral, pe modelul regulamentelor comunitare (ale UE) în materie de pensie, și cu Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada și Israel. Regulamentele europene (comunitare) se aplică, evident, cetățenilor statelor UE, dar și celor din alte țări ale Spațiului Economic European (SEE).

Așadar, este vorba despre Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechstenstein și Elveția.

În baza acordului sau a convenției bilaterale, la acordarea pensiei se iau în considerare vechimea în muncă și perioadele de activitate asimilate acesteia realizate pe teritoriul ambelor țări contractante, confirmate de instituțiile competente. Cererea se depune la instituția de pe teritoriul țării în care persoana în cauză domiciliază, la momentul îndeplinirii condițiilor legislației statului respectiv.

Dacă o persoană a lucrat în mai multe state ale SEE, pensia i se acordă în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare și ale legislației naționale. Fiecare stat va stabili pensia la momentul îndeplinirii condițiilor legale proprii.

Cuantumul pensiei din fiecare țară va fi proporțional cu perioada de asigurare acumulată în statul respectiv și potrivit legislației acestuia. Să mai notăm că, începând cu anul 2008, pensionarii, stabiliți în străinătate, pot primi pensia românească în țara de domiciliu, plata fiind făcută prin Citibank Europe plc., Dublin, sucursala România.

Alte articole