„Păsări naționale” în emisiune filatelică

Filateliștii pot găsi, de vineri, 12 aprilie, în magazinul Romfilatelia, emisiunea de mărci poștale „Europa 2019. Păsări naționale”. Aceasta este completată de un album realizat în tiraj limitat, de 387 de exemplare, care reunește produse aparținând filateliei și medalisticii. În interiorul albumului sunt expuse blocul cu două timbre nedantelate al emisiunii și medalia care prezintă, pe avers, în prim-plan, imaginea acvilei de munte. Blocul emisiunii este numerotat de la 001 la 387.

PostEurop, organism al Uniunii Poștale Universale, agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite a ales pentru acest an, sub genericul Europa 2019, tematica „Păsări naționale”.

Cele două timbre ale emisiunii de mărci poștale ilustrează Ciocârlia de câmp (valoare nominală 1,80 de lei) și Acvila de munte (19 lei).

Aversul medaliei din album redă, în prim-plan, imaginea acvilei de munte, iar reversul Crucea Eroilor Neamului, proiectată și realizată prin grija Regelui Ferdinand și a Reginei Maria între anii 1926-1928, dedicată eroilor prahoveni căzuți în Primul Război Mondial.

De asemenea, albumul include și o reproducere după o gravură artistică (2002), autor Ion Octavian Penda.
Simbolul „vulturelui de munte” a fost legat de tradiția istorică a României, pornind de la vulturul primilor voievozi ai familiei Basarab, la stema Principatelor Unite din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, la cea de după obținerea independenței în timpul lui Carol I, ajungând să fie transformată în simbolul României Mari. În prezent, stema statului român are o acvilă în prim plan, având pe cap coroana de oțel a regilor României, dar este ilustrată și în primul cartier al stemei, cel în care se înfățișează stema Munteniei.

Alte articole