În această săptămână, 15-21 mai 2017, Facultatea de Ştiinţe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se prezintă elevilor care îndrăgesc ştiinţele: pe cele exacte (Matematică, Informatică) ştiinţele vieţii (Biologie, Ecologie), precum şi ştiinţele educaţiei (Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar). Cadrele didactice, dar şi studenţii care urmează aceste programe de studii, sunt pregătiţi să îi primească pe elevi într-un mediu dinamic, plin de evenimente şi mereu stimulativ.

„Universitatea noastră oferă un cadru favorabil pentru dezvoltarea profesională și personală a viitorilor studenți. Pregătirea universitară îi va înzestra cu hărţi şi busole pentru ca ei să străbată cu bine oceanul vieţii, în aceste vremuri în care societatea bazată pe cunoaştere evoluează într-un ritm ameţitor. Realizările de până acum ne dau încredere în viitor. Ne mândrim cu absolvenții noștri, ne bucurăm din tot sufletul când aflăm că au urmat cariere de succes în domeniile de activitate pentru care s-au pregătit la Facultatea de Științe a Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău și suntem pregătiți să valorificăm experiența acumulată pentru formarea de noi generații de specialiști”.

Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu, Decanul Facultăţii de Ştiinţe

În Facultatea de Ştiinţe, profesorii şi studenţii sunt parteneri: în cadrul procesului educaţional, în cercetare şi în cadrul diferitelor proiecte. Tiberiu Cosmin Bujor, student în anul al II-lea la Informatică, aflat în prezent în stagiu Erasmus la Universitatea „St. Paul the Apostle” din Ohrid, Macedonia, povesteşte despre experienţa sa anterioară de bursier Erasmus. La sfârşitul anului I de studii, el a efectuat un stagiu de practică la SCC Services, Birmingham, Marea Britanie: „Eu am realizat prea târziu cât de important este să înveţi, să te pregătești din timp pentru domeniul pe care vrei să îl urmezi… M-am hotărât târziu pentru Informatică și am ales Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău. Fiind băcăuan, știam cum arată universitatea, aspectul exterior fiind unul plăcut, primitor. Clădirile au fost renovate de curând, iar sălile au un aspect modern și sunt tehnologizate. Materiile studiate în primele două semestre sunt actuale, similare celor predate în celelalte universităţi din ţară. Asta mă bucură și îmi dă încredere că voi putea angajat pe un post bun. Profesorii sunt mereu bucuroși să îmi explice ceea ce nu am înţeles sau să îmi răspundă la întrebări. Dacă reușesc să învăţ ce mi-am propus pentru viitor, înseamnă că nu contează unde studiezi, contează dorinţa de cunoaștere. La sfârșitul primului an de studii am participat la un stagiu de plasament Erasmus+ la filiala din Birmingham a companiei SCC Services. Am dorit să merg în Marea Britanie pentru a mă dezvolta personal și pentru a mă maturiza. Într-un fel, speram să nu îmi fie foarte ușor, voiam să ies din «confort zone» și să trăiesc o experienţă nouă. Până acum am trecut prin multe provocări, unele mai ușoare, altele mai grele, dar nici una imposibil de trecut. În departamentul în care am lucrat (IT Development), cam toţi specialiștii aveau peste 35 de ani, multă experienţă în domeniu și erau bucuroși să o împărtășească cu mine. Sunt mai mult ca sigur că experienţa îmi va fi folositoare pe viitor.”

Evenimente

Luna mai este deosebit de bogată în evenimente, la această facultate. Astfel, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului a organizat, pe 10 mai, a X-a ediție a sesiunii de comunicări ştiințifice studențești „Biodiversitate și Tinerețe”. Manifestare de tradiție, aflată sub semnul continuității, acest simpozion reprezintă o modalitate de interacțiune pe plan științific și uman între studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum și un liant cu învățământul preuniversitar, prin proiectele și referatele prezentate de elevi, sub îndrumarea profesorilor coordonatori. Simpozionul le facilitează tinerilor schimbul de idei, prin intermediul polemicilor și dezbaterilor pe diverse ramuri ale biologiei și ecologiei, şi îi inițiază în susținerea propriilor cercetări.
A urmat, Sesiunea de comunicări științifice studențești „PERFORMED – Performanţă şi calitate în educaţie” ajunsă la cea de-a VII-a ediţie. Desfăşurată pe 11 mai, aceasta i-a avut ca protagonişti pe studenţii care se află în plin proces de formare pentru cariera didactică, din diverse domenii: învăţământ preşcolar, învăţământ primar, limbi străine.

Astăzi, pe 18 mai, se desfăşoară a VIII-a ediţie a sesiunii ştiințifice studențești „Rolul Matematicii şi Informaticii în contextul transformărilor actuale”. Această activitate oferă tinerilor informaticieni posibilitatea de a-şi prezenta ideile şi aplicaţiile inovative, iar pentru tinerii matematicieni, o ocazie de a arăta cum şi în câte feluri se regăseşte matematica în toate celelalte domenii ale vieţii.
De asemenea, în perioada 17-19 mai, un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut, însoţiţi de prof. Aurelia Dascălu (absolventă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) va fi găzduit la universitate, iar colectivul Facultăţii de Ştiinţe, împreună cu colegii din celelalte facultăţi şi cu sprijinul Departamentului de Consiliere Profesională, le va prezenta posibilitățile de a-și explora și valorifica potențialul în cadrul programelor de studii ale universității.

Avantaje

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe realizează practică de specialitate: în şcoli şi grădiniţe (Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar), la Valea Uzului sau în Delta Dunării (Biologie, Ecologia şi protecţia mediului), în firme IT din Bacău (Informatică), în licee şi şcoli (Matematică), în universitate (bibliotecă, editură, secretariate, biroul de relaţii internaţionale etc.) şi pot colabora cu profesorii în cadrul proiectelor de cercetare. Pentru toate programele de studii de licenţă, precum şi pentru cele de master, Facultatea de Ştiinţe oferă studenţilor mobilităţi Erasmus+ în 13 universităţi europene.
Programul de studii Informatică este provocator, captivant și impune aplicarea creatoare a noțiunilor teoretice dobândite. Cunoașterea informaticii și aplicabilitatea sa reprezintă un atu pentru integrarea garantată și rapidă pe piața muncii. Programul de studii Matematică are ca obiectiv principal asimilarea de către studenţi a unor cunoştinţe de matematică solide, împreună cu formarea aptitudinilor şi deprinderilor de analiză şi gândire logică. Absolvirea acestei specializări oferă studenţilor posibilitatea de a deveni profesori în învăţământul gimnazial sau referenţi de specialitate în diferite domenii (bănci, companii, etc.).

Programul de studii Biologie formează viitoarele cadre didactice din învățământul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului. Programul de studii Ecologie și protecția mediului este programul perfect pentru cei care îndrăgesc mediul înconjurător, pentru că aici au ocazia să descopere modul în care societățile umane actuale pot face față schimbărilor globale, degradării ecosistemelor și resurselor limitate. Acest subiect este extrem de actual şi de o importanță vitală, căci înglobează descoperirile principiilor de bunăstare pe termen lung a tuturor popoarelor planetei.

Disciplinele studiate în cadrul programului de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar se referă la procesul de învățare și educare al copiilor cu vârsta de până la 12 ani. De aceea, pe parcursul celor 3 ani de facultate, aici se studiază despre strategiile de învățare, despre crearea unei atmosfere și a unor relații benefice pentru procesul de instruire al elevilor sau despre utilizarea eficientă a timpului în cadrul orelor de clasă, pentru a transmite într-un mod productiv și potrivit informațiile necesare. După absolvirea celor 3 ani de facultate, cea mai evidentă alegere a locului de muncă este cea de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. Totuși, poate fi urmată o carieră academică în domeniu, continuând cu studii de masterat și doctorat, sau o carieră dedicată cercetării în educaţie.

Alte articole