11 decembrie 2023

Sihăstriile labirintului

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (IV)

„Nu există fericire în confort; fericirea se răscumpără prin suferinţă” Suferinţa, „îndurată în tăcere”, poate „spăla până la urmă păcatul”? Fiinţă ticăloasă prin excelenţă, omul are nevoie de această cale...

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (I)

  „Doi sfinți ai literelor lumii – Dostoievski și Nietzsche – au transformat suferința...

  Mila: reper insomniac sau vindecător? (V)

                 Steinhardt, Don Quijote și Mîșkin vs. Nietzsche   Mila trăiește însă avatarurile...

Mila: reper insomniac sau vindecător? (IV)

Mila, slăbire a instinctelor umane esențiale, dușman al vitalității?   Toate împotrivirile lui Nietzsche ne...

Mila, dușman al legii evoluției?

Cu „Genealogia moralei” (București, Editura Contemporanul, 2016), Nietzsche trimite discursul aforistic în plan secund,...

Mila: reper insomniac sau vindecător?  (II)   

Mila poate ucide? Cu Friedrich Nietzsche, asistăm la dinamitarea virtuților milei din toate zările. Pentru el, mila este nocivă, otrăvește totul. Dacă ascultăm câteva dintre...

Mila: reper insomniac sau vindecător?  (I)

Între statui, picturi, cutia milei, Nietzsche și Cioran   Ar trebui să vorbim despre milă cu mâna în dreptul inimii?... Istoria religiilor, a arhitecturii, sculpturii și...

,,Mi-am petrecut toată viața încercând să devin mai puțin prost”

M-am aventurat puțin cam riscant în labirintul Prostiei, dacă nu cumva am comis chiar o prostie. Sunt greu de descurcat ițele într-un asemenea univers....

,,Prostul fură liniștit, fiindcă nu-l duce imaginația la ceea ce ar putea păți din cauza furtului”

Daniel David, rectorul Universității ,,Babeș-Bolyai” Cluj, profesor de psihologie clinică și psihoterapie, realizează o interesantă radiografie a prostiei  (,,Despre Prostie. Omul între Homo Sapiens...

,,Dacă funcţia de Dumnezeu ar fi disponibilă, am avea mari surprize”

Dacă asociem prostiei și prostului statutul de analfabet cauzat de ticăloșiile sistemului social, ne înșelăm amarnic. Trebuie să realizăm distincția dintre proști și oameni...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (VI)  

                                     Înapoi la Kant sau la Petrache Lupu?   Privită superficial, prostia pare a fi o adevărată pandemie. Câți dintre noi n-am fost...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (V) 

,,Da-du, du-da/ Ga-gu, gu-da”   Părăsim puțin discursul sobru și încercăm să privim către prostie  cu ochii unor poeți care vin din zări diferite ale cugetării....

            Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (IV) 

,,Diavolul e foarte prost, iar nerozia lui este tocmai sursa puterii sale” Înainte de a scruta alte orizonturi în care Prostia este trimisă sub lupa...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (III) 

,,Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști” Erasmus din Rotterdam, care ne-a încântat cu discursul său despre Prostie, pe care a transformat-o...

Prostia: elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (II) 

,,Numai eu împart bucurie zeilor şi oamenilor” Erasmus din Rotterdam... Pythia Occidentului. Morală, filosofie, inteligență, umor, sarcasm elevat... Cu  ,,Elogiul nebuniei sau discurs despre lauda...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (I) 

,,Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei, prostia nu”  Prost, prostie, proastă, prostime, prostit,  lipsit de inteligență, fără judecată, fără minte,...

Lenea:  păcat sau arta de a trudi mai mult decât toţi truditorii lumii? (V)

 Doi spadasini metafizici:  otium și negotium  Dacă urmăm firul unor studii de referință – Tudor Pamfile, „Mitologie românească. Dușmani și prieteni ai omului”, Publisher, SOCEC,...

,,Leneșul e un gânditor și un visător și vrea cu ardoare să rămână independent”

Se pare că uneori este greu de stabilit granița dintre muncă și lene. Cioran, să ne amintim, mărturisea că a avut o ,,o viață...

Lenea:  păcat sau arta de a trudi mai mult decât toţi truditorii lumii? (III)

,,Această nebunie este dragostea de muncă, pasiunea muribundă a muncii”   Paul Lafargue zice, în ,,Dreptul la lene”, că nenorocitul cult al muncii este o dogmă...