20 iulie 2024

Sihăstriile labirintului

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (VII)

Dostoievski, Nietzsche și Munch au găsit suferința în inima lumii Suferința m-a invitat și într-o nișă exclusivistă în care locuiesc Nietzsche, Dostoievski și Edvard Munch. În biografiile lor aflăm despre...

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (V)

Există pustiuri ale sufletului pe care suferința, numai și numai suferința, le poate trezi...

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (V)

Există pustiuri ale sufletului pe care suferința, numai și numai suferința, le poate trezi...

  Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (III)

  ,,Ce-i preferabil – fericirea ieftină sau suferinţele sublime?”   Dorința de a suprima suferința...

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (IV)

„Nu există fericire în confort; fericirea se răscumpără prin suferinţă” Suferinţa, „îndurată în tăcere”, poate...

Suferința: oblojitor sau zdrenţuitor de suflete? (I)

  „Doi sfinți ai literelor lumii – Dostoievski și Nietzsche – au transformat suferința într-o valoare cvasiabsolută”     Când poposești în imperiul destrămărilor sufletului este aproape imposibil să-l ocolești pe Nicolae Steinhardt. Îl aflăm reflectând și asupra suferinței: ,,Toate le putem afla, toate le putem cunoaşte, toate le putem învăţa....

  Mila: reper insomniac sau vindecător? (V)

                 Steinhardt, Don Quijote și Mîșkin vs. Nietzsche   Mila trăiește însă avatarurile ei; ciudate de tot uneori... Se întâmplă, rar, ce‑i drept, ca unii dintre cei care împovărează mila cu tot felul de prăpăstii ale spiritului, anatemizând‑o teoretic, să fie totuși locuiți de un mare sentiment al...

Mila: reper insomniac sau vindecător? (IV)

Mila, slăbire a instinctelor umane esențiale, dușman al vitalității?   Toate împotrivirile lui Nietzsche ne sunt trimise prin glasul lui Zarathustra, prevestitorul Supraomului. Hedonismul, pesimismul, utilitarismul sau eudemonismul, care apreciază valoarea lucrurilor în funcție de plăcere și suferință, sunt considerate naivități, manifestări superficiale pentru care nu există decât o singură...

Mila, dușman al legii evoluției?

Cu „Genealogia moralei” (București, Editura Contemporanul, 2016), Nietzsche trimite discursul aforistic în plan secund, inclusiv atunci când mila face obiectul reflecției. Pentru a clarifica opiniile despre valoarea moralei, în general, Nietzsche simte nevoia să se răfuiască „aproape singur” cu Schopenhauer („marele meu învățător”). El se desparte „aproape în exclusivitate”...

Mila: reper insomniac sau vindecător?  (II)   

Mila poate ucide? Cu Friedrich Nietzsche, asistăm la dinamitarea virtuților milei din toate zările. Pentru el, mila este nocivă, otrăvește totul. Dacă ascultăm câteva dintre vocile pe care el le distribuie în ,,Așa grăit-a Zarathustra”, înțelegem că ni se sugerează să credem că ,,chiar și Dumnezeu a murit din milă”....

Mila: reper insomniac sau vindecător?  (I)

Între statui, picturi, cutia milei, Nietzsche și Cioran   Ar trebui să vorbim despre milă cu mâna în dreptul inimii?... Istoria religiilor, a arhitecturii, sculpturii și picturii oferă un răspuns afirmativ prin templele, statuile, statuetele și tablourile dedicate milei; adorație și oftat în milioane și milioane de exemplare ale unor opere...

,,Mi-am petrecut toată viața încercând să devin mai puțin prost”

M-am aventurat puțin cam riscant în labirintul Prostiei, dacă nu cumva am comis chiar o prostie. Sunt greu de descurcat ițele într-un asemenea univers. Dicționarele, de pildă, mai rău te-ncurcă. În ediția ultimă a ,,Dicționarului explicativ al limbii române” (București, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, 2016), pentru prost, proastă,...

,,Prostul fură liniștit, fiindcă nu-l duce imaginația la ceea ce ar putea păți din cauza furtului”

Daniel David, rectorul Universității ,,Babeș-Bolyai” Cluj, profesor de psihologie clinică și psihoterapie, realizează o interesantă radiografie a prostiei  (,,Despre Prostie. Omul între Homo Sapiens și Homo Stupidus; Homo https://danieldavidubb.wordpress.com/2011/01/29/despre-prostie-omul-intre-homos-sapiens-si-homo-stupidus”), pornind de la gândul lui Schiller: ,,Împotriva prostiei zeii luptă în zadar”. Aducând Prostia și Inteligența față în față, psihologul...

,,Dacă funcţia de Dumnezeu ar fi disponibilă, am avea mari surprize”

Dacă asociem prostiei și prostului statutul de analfabet cauzat de ticăloșiile sistemului social, ne înșelăm amarnic. Trebuie să realizăm distincția dintre proști și oameni neinstruiți.  Am întâlnit oameni de o rară inteligență, deși nu erau școliți. Erau și posesorii unui tezaur etic de excepție. Cu siguranță, ați întâlnit și...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (VI)  

                                     Înapoi la Kant sau la Petrache Lupu?   Privită superficial, prostia pare a fi o adevărată pandemie. Câți dintre noi n-am fost etichetați, în copilărie sau chiar după ce-am sărit peste pârleazurile adolescenței, tinereții, maturității, ca fiind proști? Uneori în glumă, alteori cu investiție de furie, de...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (V) 

,,Da-du, du-da/ Ga-gu, gu-da”   Părăsim puțin discursul sobru și încercăm să privim către prostie  cu ochii unor poeți care vin din zări diferite ale cugetării.  Îi oferim lui Ion Pribeagul (Isac Lazarovici) – textierul lui Constantin Tănase, autorul versurilor celebrei melodii ,,Zaraza”–, onoarea de a deschide perspectiva privirii critice, premiindu-l...

            Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (IV) 

,,Diavolul e foarte prost, iar nerozia lui este tocmai sursa puterii sale” Înainte de a scruta alte orizonturi în care Prostia este trimisă sub lupa cugetării, o privire fugară trimisă în universul biblic ar putea oferi și alte resurse de cugetare pentru a înțelege, de pildă, gânduri precum cel oferit...

Prostia:  elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (III) 

,,Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști” Erasmus din Rotterdam, care ne-a încântat cu discursul său despre Prostie, pe care a transformat-o în personaj-vedetă, a fost nu doar filosof, ci un teolog erudit; a practicat și ca preot. Atacurile sale împotriva erorilor autorităților ecleziastice și superstițiilor i-au...

Prostia: elixir al fericirii sau coșmar al rațiunii? (II) 

,,Numai eu împart bucurie zeilor şi oamenilor” Erasmus din Rotterdam... Pythia Occidentului. Morală, filosofie, inteligență, umor, sarcasm elevat... Cu  ,,Elogiul nebuniei sau discurs despre lauda prostiei” (1508) aruncă în lume un discurs rar, care uimește prin actualitatea sa după mai bine de cinci veacuri.  Sub masca de șagă acceptabilă, invitându-ne...