† PREASFÂNTA TREIME

În solemnitatea Preafintei Treimi, lectura I ne arată că Dumnezeu este milostiv şi bogat în haruri. Acest adevăr se desprinde din faptul că iartă păcatul Israelului care şi-a făcut un viţel de aur, iar lui Moise îi făgăduieşte că îi va arăta slava sa. Moise urcă pe munte cu alte două table de piatră, ca Dumnezeu să-i redea legea. Domnul, care i se face prezent, îi descoperă atributele sale divine. Atunci Moise s-a rugat lui Dumnezeu să-şi arate milostivirea iertând păcatul poporului său şi să-şi facă locuinţa în mijlocul Israelului, cu scopul ca poporul să ajungă la credinţă.

În a doua lectură, apostolul Paul face o precizare esenţială, spunând: să trăiţi în pace şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi! Duhului Sfânt să fie cu voi toţi! Aşadar Duhul Sfânt, pe care Isus ne-a promis că-l trimite de la Tatăl, vine să reverse în inimile noastre iubirea și pacea lui Dumnezeu.

Evanghelia zilei ne prezintă obiectul credinţei creştine care dă viaţă. În convorbirea pe care Isus a avut-o cu Nicodim i-a arătat acestuia că pătimirile sale, aduc mântuirea lumii datorită iubirii lui Dumnezeu, care atât de mult i-a iubit pe oameni încât l-a dat chiar pe Fiul său ca jertfă de împăcare. Se crede că acest verset este cel mai important din toată Evanghelia după sfântul Ioan, fiindcă motivează adevărul prezenţei Fiului lui Dumnezeu în lume. 

Conform învăţăturii sfântului Dionisie Areopagitul, Biserica este înţeleasă ca triadă constituită de riturile sacramentale (Botez, Euharistie şi Mir), ca operă a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, ca asemănare şi unire pe cât mai mult posibil cu Dumnezeu. După învăţătura sfântului Maxim Mărturisitorul, Biserica este sinteza celor trei legi: a legii naturale, a legii scrise şi a legii harului, care sunt căi spre Dumnezeu, înţelegând legea naturală ca operă a Tatălui, legea scrisă ca operă a Fiului înscris în istoria noastră pământească şi legea harului ca operă a Duhului Sfânt. Din acest motiv credem că Biserica este una, fiindcă Dumnezeu este un singur Domn, ca o singură fiinţă în trei persoane. Prin urmare: Dumnezeu Tatăl a construit Biserica cu cele două braţe ale sale, Fiul şi Duhul Sfânt, realizând opera mântuirii. Să nu uităm că și noi, prin botez, facem parte din această Biserică și trebuie să trăim cu demnitate întreaga viață.

 Pr. Richardo-Dominic Baciu,

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” Bacău

 PUBLICITATE