13 iunie 2024

Cuvânt de învățătură

Deșteptarea, de 35 de ani, același ziar și, totuși, mereu altul. Zi după zi, săptămână de săptămână, ceas de ceas. Despre băcăuani și despre Bacău, vreme de cinci, zece, douăzeci și, în curând, de treizeci și cinci de ani, pentru că poveștile merg întotdeauna mai departe. La fel și povestea Deșteptării. Din alb-negru în color, de pe pe print pe net, dintr-o epocă în alta. Deșteptarea, ziarul tuturor băcăuanilor. Deșteptarea: ziarul unui Bacău mereu altfel. Zi după zi, săptămână de săptămână, tot mai buni.

Pedagogul părinților care-și iubesc copiii

La vreme de apunere a soarelui de prăznuire peste cei doi sfinți Dimitrie, Evanghelia este mai actuală ca oricând. Cuvioșiți de Har, casnicii Domnului par a veni la noi,...

Și a plecat, vestind în toată cetatea cât bine îi făcuse Iisus…

Pericopa evanghelică a zilei (Luca 8, 26-39) ne oferă o imagine cu un puternic...

Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva

Pe 14 octombrie, Biserica Or­todoxă de pretutindeni își aduce aminte de Înviere parcă, redescoperind...

Nainul și Domnul Învierii

Dintre temerile care profund freamătă ființa umană, frica de moarte pare a fi cea...

Matematica libertății și iubirii evanghelice

Ființăm într-o lume în care, de cele mai multe ori, cunoașterea lui Dumnezeu, viața...

Peștele, mreaja și Pescarul

De dimineață pornim spre Lacul Ghenizaret, ținând aproape de Domnul, pentru a putea înțelege șovăiala, zbaterea și neizbânda celor ce s-au întors cu mrejele neîncărcate din ale întunericului munci. Faptul că evanghelistul Luca (5, 1-11) relatează cum viitorii apostoli, acum pescarii cei obosiți de după o noapte plină de...

ECCE CRUX

Furați fiind de peisajele proiecțiilor apocaliptice ale timpurilor prezente, uităm de cruce. Săptămâna aceasta este un fel de invitație la a ieși de sub anestezia priveliștilor limitate, spre a ne reaminti de semnul Fiului Omului, de Altarul dragostei Domnului Hristos, de emblema schimbului de iubire dintre Dumnezeu și noi. Crucea...

Nașterea Maicii Domnului și Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Această săptămână a lunii septembrie păstrează în ea două praznice dătătoare de ton duhovnicesc: Nașterea Maicii Domnului și Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Pentru a putea înțelege curajul dreptului Ioachim, răbdarea sfintei Ana, cuvântul de răspuns la chemarea Arhanghelului Gavriil, icoana echilibrului Duhului Sfânt într-o lume ce pare a...

CHEMAREA LA RESPONSABILIZARE

La vreme de întomnare, când tuturor ne miroase a ploaie, a frig, a struguri copți și a castane, ne revine în suflet freamătul drumului spre școală, al umbletului celui adevărat important după cel al Bisericii. Ortodoxia leagă acum pământul cu Cerul, prin prăznuirea trecerii timpului. Anul Nou Bisericesc, spre...

Lecția Iertării

Într-unul din cunoscutele romane ale literaturii universale, Mizerabilii, scriitorul Victor Hugo prezintă o întâmplare de viață extrem de interesantă, cu un anume Jean Valjean. În tinerețe, acesta a furat o pâine. A fost condamnat la ocnă vreme de 19 ani. I s-a plătit pentru un rău mic cu un...

IERTAREA ȘI DATORIILE

Într-unul din cunoscutele romane ale literaturii universale, Mizerabilii, scriitorul Victor Hugo prezintă o întâmplare de viață extrem de interesantă, cu un anume Jean Valjean. În tinerețe, acesta a furat o pâine. A fost condamnat la ocnă vreme de 19 ani. I s-a plătit pentru un rău mic cu un...

Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții

Există o poveste, dragii mei, pe care am descoperit-o de curând: se spune că întorși din Cruciada a IV a (1202 -1204), creștinii latini au adus din Constantinopol o icoană care i-a impresionat profund pe cei de-acasă, din Veneția. Ea reprezenta o Mamă care-și împlinise datoria, întinsă pe un...

SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

An de an celebrat la data de 6 august, praznicul Schimbării la Față a Domnului scaldă întru lumina Învierii cea dinainte de Înviere toată creștinătatea. Cunoscută și sub denumirea de Probjenie (în limba slavonă însemnând transformare, schimbare), sărbătoarea aceasta plină de frumusețe, prin textul cuprins în Evanghelia Sfântului Matei...

Îndrăzneşte la Domnul, Care este aproape!

Se spune că intr-o cetate îndepărtată, plină de oameni trişti şi împovăraţi, a intrat un Om care a început să le vorbească locuitorilor cetăţii despre adevăr, bine şi frumos, despre bucuria prezenţei Luminii şi a fericirii în viaţă. Văzându-l diferit de ei, locuitorii au dat năvală spre a-l vedea,...

Credință și vindecare

În ultima și destul de recenta sa lucrare, Panorama des idées philosophiques, Jacqueline Russ insistă a evoca acele cuvinte despre care Blaise Pascal afirma că i-ar fi fost glăsuite de către Mântuitorul Hristos în noaptea marelui său extaz mistic întâmplat în luna noiembrie, anul 1654. Hristos, relatează Pascal, a...

A-ți așeza suferința la picioarele Domnului

Textul Sfintei Evanghelii de astăzi (Matei 9, 1-8) ne îndeamnă a păși încă o data spre ținutul Capernaumului, pentru a-L putea vedea pe Domnul. Refuzat de gadareni, alungat cu eleganță din ținutul în care porcii par a fi mai valoroși decât oamenii, Învățătorul revine în cetatea de-acum. Dar constată...

GADARA ȘI HOTARELE EI…

Duminica a V-a după Rusalii. O demonstrație despre străfunduri pustiite, duhuri ce înrobesc, vindecare, libertate și Înviere. Un prilej de a ni se arăta slava lui Dumnezeu. O tandrețe a Mântuitorului față de firea umană, fără precedent ori asemănare. Un fel de nevedere al adevăratului câștig, pentru că porcii...

Sutașul din Capernaum, omul de care S-a minunat Domnul Hristos

În Micile poeme în proză ale lui Baudelaire poate fi parcursă cea mai profundă sintagmă pe care un om modern ar fi putut-o exprima în raport cu existența răului din lume: ”Astăzi, cea mai frumoasă șiretenie a diavolului constă în a ne convinge că el nu există”. Trebuie să admitem...

DESPRE LUMINĂ ȘI GRIJILE VIEȚII

Una dintre cele mai frumoase și mai pline de substanță pericope statornicite în cadrul dumnezeieștii Liturghii, operă a unui autor divin, ne este rânduită imediat după sărbătoarea Nașterii Sf. Proroc Ioan Botezătorul. Pentru a ne descoperi adâncul de neprevedere în care ne putem afunda, lăsându-ne absorbiți de ierarhia valorilor...