Bani și pentru copiii celor persecutați din motive etnice

    Conform Legii 154/2021, prin care se modifică OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi celor persecutați de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945, din motive etnice, de beneficiile conferite acestor categorii de persoane se vor bucura și urmașii lor.

    Astfel, potrivit legii amintite, drepturile din OG 105/1999 le vor fi acordate și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice. Este vorba despre copiii celor decedați, dispăruți sau exterminați în trenul morții, în timpul masacrelor împotriva populației minoritare, al deportării în ghetouri și lagăre de concentrare în străinătate, al privării de libertate, al refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, al evacuării din locuința pe care o dețineau sau cât au făcut parte din detașamente de muncă forțată. Copiii acestora primesc o indemnizație în cuantum de 175 lei/lună.

    Cei minori la data când s-au întîmplat cele arătate mai sus și cei născuți în timpul în care părinții lor s-au aflat în una din situațiile menționate au dreptul la aceeași indemnizație de care ar fi beneficiat aceștia. Copiii născuți după încetarea situațiilor prezentate mai sus primesc 50 la sută din indemnizația cuvenită părinților. Cererile pentru acordarea drepturilor se depun la Casa Județeană de Pensii. Legea 154/2021 a intrat în vigoare în data de 10.06.2021, când a fost publicată în Monitorul Oficial, dar solicitanții care vor îndeplini condițiile prevăzute de actele normative își vor primi banii începând cu data de 1 ianuarie 2022, chiar dacă și-au înregistrat cererea anterior.

    Amintim că persoanele persecutate în perioada respectivă primesc o indemnizație de 700 lei pentru fiecare an de deportare sau detenție. De aceeași sumă beneficiază și cei care au fost în trenul morții. Cei strămutați, evacuați sau duși la muncă forțată, precum și soții supraviețuitori ai celor decedați iau 350 lei, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.    PUBLICITATE