2 martie 2024
OpiniiSub ochii noștriAgresarea unui polițist local (I)

Agresarea unui polițist local (I)

Speța de astăzi pune în discuție încadrarea juridică a unor infracțiuni având ca persoană vătămată un polițist local (din cadrul primăriei).

Astfel, conform art. 257 din Codul Penal „(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al funcţionarului public.

(4) Faptele prevăzute în alin. (1) – (3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”

Din textul de lege de mai sus, este relevant alineatul 4, în sensul că până la nivelul anului 2020 existau două curente de opinie cu privire la aplicarea pedepsei majorate (ca urmare a încadrării faptei în acest text legal). Unele instanțe apreciau că textul de lege este aplicabil doar în cazul în care persoana vătămată este polițist angajat în cadrul Poliței Române (structură M.A.I.), iar altele că forma agravată se referă inclusiv la polițistul angajat al Poliției Locale, înființată prin legea nr. 155/2010.
Importanța distincției constă în aceea că, în cazul în care fapta ar fi încadrată la alineatul 1 din articol, pedeapsa ar fi mai mică (majorare de o treime și nu de jumătate ca în cazul polițiștilor)

Într-o cauză aflată în apel în fața Curții de Apel Oradea, instanța a sesizat I.C.C.J în vederea pronunțării unei hotărâri obligatorii care să lămurească acest aspect, situația de fapt din acel dosar vizând lovirea unui polițist local din cadrul Poliției Locale Oradea.
Fiind sesizată, I.C.C.J. a stabilit în mod obligatoriu pentru toate instanțele că „în interpretarea dispoziţiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal, noţiunea de “poliţist” are în vedere şi persoana care exercită funcţia de poliţist local în temeiul Legii poliţiei locale nr. 155/2010.”

Materialul informativ are la bază decizia nr. 19/22.06.2020 a Î.C.C.J. – COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT, publicată în Monitorul Oficial nr. 874/24.09.2020 și a fost realizat de avocat Blăjuț Dragoș – Tiberiu din cadrul Cabinetului de Avocat Dan Nițu.

 

spot_img

Alte titluri

spot_img

Ultimele știri