20 iulie 2024
OpiniiSub ochii noștri"Legea 2 mai" - În cazul operațiunilor cu droguri de mare risc,...

“Legea 2 mai” – În cazul operațiunilor cu droguri de mare risc, pedeapsa nu poate fi suspendată sub supraveghere

 Materialul de astăzi își propune să prezinte modificări aduse Codului Penal și a unei legi speciale prin legea nr. 58/20.03.2024 – publicată în Monitorul Oficial în data de 21.03.2024 (cunoscută în spațiul public sub denumirea de „legea 2 mai”). Astfel, prin acest act normativ, s-au modificat dispozițiile legii nr. 143/2000, în sensul în care a fost introdus un nou articol 151 care prevede că „nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (2).”

Mai departe, infracțiunile la care face trimitere acest text au următorul conținut:Art. 2, alin. 2 din lege

„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi”

Art. 3, alin. 2 din lege

(1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

 

De aici extragem ideea că în cazul infracțiunilor de trafic de droguri comise prin oricare dintre operațiunile enumerate în norma de incriminare, atunci când ele se realizează cu privire la droguri de mare risc, instanța nu poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Considerăm că legiuitorul a avut în vedere exclusiv traficul de droguri de mare risc, din moment ce în legea adoptată în 2024 a menționat expres alineatul secund al articolelor precitate și nu întreaga normă juridică.

În plus, a fost modificat inclusiv art. 91 din Codul Penal (text care reglementează condițiile generale în care suspendarea executării pedepsei sub supraveghere operează), prin adăugarea unei interdicții de a individualiza în acest mod pedeapsa „în cazul în care legea specială o prevede în mod expres.” (art. 91, alin. 3, litera d din Codul Penal). Modificarea acestui din urmă text este binevenită pentru a nu crea o lipsă de corelare între norma generală care reglementează instituția pedepsei și norma specială (legea nr. 143/2000) ce reglementează o anumită categorie de infracțiuni, lucru care ar fi putut genera dificultăți de aplicare practică a textelor legale. 

Materialul a fost realizat de avocat Blăjuț Dragoș Tiberiu din cadrul Cabinetului de Avocat Dan Nițu.

 spot_img

Alte titluri

spot_img

Ultimele știri