13 iunie 2024

Sufletul lui Zaheu

Evanghelia care se va citi duminica aceasta ne arată cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să îi aducă mântuirea când din om lacom devine om milostiv, cu dorinţa de schimbare. Ce s-a întâmplat de fapt? În oraşul Ierihon, Zaheu, om bogat, dar mic de statură, se urcă într-un sicomor (dud) spre a reuşi să îl vadă pe Iisus din Nazaret despre care auzise că a schimbat vieţile multor oameni.

Deşi, la prima vedere, fapta lui Zaheu părea, mai degrabă, una inspirată de curiozitate, totuşi, în adâncul său Zaheu simţea şi credea că Domnul Iisus Hristos, Învăţătorul şi Vindecătorul poate să îl elibereze de patima lăcomiei de averi, să îi schimbe viaţa, să dăruiască o nouă lumină şi alt sens existenţei sale. Dovada că Zaheu era mânat de o căutare sinceră şi de o tainică dorinţă de schimbare se vede tocmai din faptul că Iisus Hristos, Cunoscătorul sufletelor noastre l-a chemat doar pe el pe nume dintr-o mulţime de oameni şi i-a spus că doreşte să fie primit în casa acestuia.

Astfel, nemărginita milostivire sau copleşitoarea bunătate a lui Hristos a pătruns atât de puternic în sufletul lui Zaheu, dincolo de întunericul şi răutatea păcatului, încât a răscolit în el dramul de bunătate care a mai rămas în adâncul sufletului său ca un bob de jăratec sau de cărbune incandescent, acoperit până atunci de cenuşa şi zgura păcatului. Harul lui Dumnezeu care intrase tainic în sufletul lui Zaheu când acesta îl căuta sincer pe Iisus a născut în fiinţa lui Zaheu părerea de rău pentru faptele rele săvârşite, dar şi o schimbare în bine a modului de a privi lumea, de a gândi, de a simţi.Din această întâlnire a Mântuitorului Iisus cu vameşul Zaheu învăţăm şi noi cei care trăim astăzi şi vrem să fim socotiţi creştini, că putem să ne schimbăm viaţa în bine din proprie iniţiativă, nu aşteptând să fim pedepsiţi sau certaţi, nu aşteptând boala sau suferinţa, ci gândindu-ne la multa bunătate a lui Dumnezeu şi la dorinţa Lui de a intra în casa sufletului nostru cu iubirea Lui pentru a ne ajuta să fim şi noi mai buni.

Ce mai învăţăm din Evanghelia aceasta? Răspunsul poate fi acesta: Mântuitorul Iisus Hristos, respectându-ne libertatea noastră, aşteaptă ca bunătatea, milostivirea şi dărnicia Lui să îi determine într-o zi şi pe cei mai păcătoşi sau răi să-şi schimbe viaţa, să-L descopere pe Dumnezeu, nu din teamă de pedeapsă, ci urmând bunătăţii Sale, care iubeşte pe toţi oamenii şi doreşte ca toţi să se mântuiască, adică să vină la El în mod liber, cu dorinţa de a dobândi viaţa veşnică şi fericirea sufletului în Împărăţia lui Dumnezeu.

Pr. Radu Grigoraș, Parohia Măgura, Bacău

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri