Ședința Consiliului Județean Bacău – LIVE

1. Aprobarea procesului-verbal al sedinţei ordinare din 30 iunie 2022;2. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Judeţului Bacău către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU, pentru anul 2022.
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2022 al Judeţului Bacău;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău, pe anul 2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2+370 -17+800, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prinaplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.173/29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei
Guvernului nr. 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 241 B, Pădureni-Godovana, km 2 +370 – 17+800, judeţul Bacău” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 47/2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252 C, Tătărăşti-Corbasca, km 8+022-23+088, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.165/29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a F-PSM-02-05, ed.3, rev. 0 2 cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 252C, Tătărăşti – Corbasca, km 8 + 022 – 23+088, judeţul Bacău”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 123, limită judeţ HarghitaValea Uzului- Dărmăneşti – DN 12A, km 41+000 – km 62+103, judeţul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 – km 51+100 pe o lungime de 6,3 km)”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 169/29.09.2021 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin aplicarea Ordonanţei
Guvernului nr 15/2021, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare DJ 123, limită judeţ Harghita – Valea Uzului – Dărmăneşti – DN 12A, km 41+000 – km 62+103, judeţul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la
km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 47/2022; Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11.Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiţie de interes judeţean ,,Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor înjudeţul Bacău, în perioada 2020 – 2023”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12.Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al judeţului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A convocată pentru data de 5 august
2022, ora 15:00;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Judeţul Bacău şi Administraţia Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 241 A, Roşiori (intersecţie cu DJ 241C) – Pădureni
(intersecţie cu DJ 159), km 92+019 – km 97+424, judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru încheierea convenţiilor de colaborare /cooperare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi organismele private care organizează şi dezvoltă servicii de
prevenire a separării copilului de familia sa, servicii de protecţie specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor şi/ sau servicii de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv “ Raliul
Moldovei Bacău 5-7 august 2022”; Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
F-PSM-02-05, ed.3, rev. 0 3

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Turul Colinelor
Bacău”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17.Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean pentru anul 2022;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Fotbalul amatorfotbalul viitorului”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Player firstPregătim fundaţia pentru dezvoltarea jucătorilor de fotbal”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Mens sana in corpore sano” – Construire teren de fotbal acoperit, Letea Veche, Judeţul Bacău;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Competiţia Internaţională Judo fără bariere – Ediţia a-II-a Bacău”; Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv ,,Creşterea
Performanţelor ciclismului juvenil cu dezvoltarea mijloacelor de antrenament în aer
liber”; Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării programului sportiv Concurs Alergare
,,Via Bacovia Trail 2022”;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

24.Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului principal al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacău;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

25.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr 39/2016 cu modificările ulterioare;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe
teritoriul judeţului Bacău;
Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE