Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacău reia demersul inițiat în anii anteriori ca urmare a răspândirii ambroziei precum și a sesizărilor din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă.

Campania se desfășoară anual, la nivel național și are drept scop combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia – Iarba pârloagelor, pentru a preveni răspândirea polenului până la sfârșitul lunii octombrie, cât și pentru reducerea rezervei de semințe pentru următorii ani.

Ce spune legea

Conform prevederilor Legii nr. 62 / 2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri private, autoritățile administrației publice locale (primăriile), administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei plante, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Primăriile, prin agenții agricoli angajați sau persoanele din aceste instituții desemnate prin dispoziție a primarului, identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia și transmit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. Verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul împuternicit de primar, polițiștii locali sau comisari ai Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Potrivit prevederilor art. 2 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62 / 2018, identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei plante și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Cum se fac controalele

Conform Anexei 2 a HG nr. 707 / 2018, controalele se fac de două ori pe an, primul control în perioada 1-15 iulie, iar al doilea control în perioada 16-31 iulie, asupra terenurilor contravenienților sancționați cu „Avertisment”, după primul control. Controalele vizează perimetrul administrativ al localităților, cât și proprietarii / deținătorii / administratorii de terenuri, drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri, sisteme de irigații și de bazine piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii după ce au primit somație. În situația când primăriile nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor care revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.

Petrică Ilieș, director executiv al APM Bacău: „Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul țării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condițiile pedoclimatice. Crește spontan pe terenurile lăsate în pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, în parcuri și grădini neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, dar și în culturile de cereale și de floarea soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.”Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE