25 mai 2024
ActualitateRăzboi între Tribunal și DSP

Război între Tribunal și DSP

Tribunalul Bacău a acuzat DSP că face anchete epidemiologice superficiale după ce patru angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, iar trei dintre aceștia au fost internați.

Colegii de birou al grefierului infectat nu au fost considerați contacți direcți

Într-o scrisoare semnată de Camelia Ionescu, vice-preşedinte al Tribunalului Bacău şi Angelica Costea, preşedinte al Secţiei a II-A Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, este reclamat modul contradictoriu în care au fost luate decizii privind asigurarea măsurilor de sănătate ale angajaților tribunalui, dar și a celor care se prezintă în instanță. „Pe 17 septembrie, unul dintre grefierii Tribunalului Bacău a fost testat pentru a se verifica dacă prezintă virusul Sars-CoV-2, iar rezultatul testului efectuat a fost fiind pozitiv. Grefierul îşi desfăşura activitatea într-un birou împreună cu alte două colege, iar Direcția de Sănătate Publică Bacău a considerat că cele două colege de birou nu sunt contact direct al persoanei infectate cu COVID-19. La o săptămână distanță, una dintre cele două colege a fost testată, iar rezultatul a fost pozitiv pentru virusul Sars-CoV-2. A doua zi, mai exact pe 25 septembrie, un alt grefier din biroul alăturat a avut parte de aceeași surpriză neplăcută: rezultatul testului efectuat fiind pozitiv. Conducerea Tribunalului nu-și explică cum a fost posbil ca la prima anchetă efectuată, ca urmare a rezultatului pozitiv a primului grefier, nu s-a luat decizia izolării la domciliu a colegelor de birou”, transmite Tribunalul Bacău.Izolare la domiciliu tardivă

”Urmare a anchetei epidemiologice efectuate după testarea pozitivă a celui de-al treilea grefier, s-a primit decizia de izolare la domiciliu. Contrar și aici pentru că nu aceeași decizie a fost luată și pentru un alt angajat, care lucra într-un birou în care o persoană a fost testată pozitiv. Decizia DSP a fost că nu necesită izolare la domiciliu şi nu va fi testată, neavând simptome, drept pentru care doamna grefier s-a prezentat la birou din 29 septembrie, spre stupoarea tuturor colegilor grefieri şi judecători. În aceeași zi a fost confirmată pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Concret, din cei șase grefieri din două birouri alăturate care comunică între ele, patru au fost testaţi pozitiv, unul a primit decizie de izolare la domiciliu, iar celălalt se poate prezenta la birou”, se mai arată în scrisoare.

Decizii care se bat cap în cap

”Considerăm stupefiantă modalitatea în care s-a decis diametral opus ca în două birouri ocupate de câte trei colege fiecare, din care două cu test pozitiv, un angajat să primească decizie de izolare la domiciliu, iar celelălat angajat al Tribunalului Bacău să primească decizie că se poate prezenta liniştită la birou. Or, fără a avea pretenţii de a cunoaşte domeniul sau modalitatea de efectuare a anchetelor epidemiologice, apreciem că este imposibil de justificat această modalitate de lucru, al cărei rezultat pune în pericol un număr foarte mare de persoane care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi sediu, precum şi un mai mare număr de persoane care sunt nevoite să se prezinte în sediul instanţei pentru soluţionarea cauzelor şi studierea dosarelor. Indiferent de unde porneşte problema, de la declaraţiile pacienţilor pozitivi sau de la modul de efectuare al anchetelor epidemiologice, se impune să se efectueze verificări şi să fie găsite modalităţi de rezolvare cu responsabilitate a eventualelor nereguli, astfel încât scopul măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a răspândirii bolii să fie atins”, mai scrie în documentul citat.

Se impun măsuri urgente

”Fără îndoială, la nivelul secţiei există un focar Covid – 19, după 4 teste confirmate pozitiv, însă considerăm că modul de efectuare al anchetelor epidemiologice ridică serioase şi justificate semne de întrebare, rezultatul acestora fiind de natură să pună în pericol sănătatea tuturor angajaţilor şi a justiţiabililor care se prezintă la sediul secundar al tribunalului. O rugăm pe doaman Mihaela Arim să ţină cont de faptul că prezenta sesizare este formulată cu credinţa că este de responsabilitatea fiecăruia dintre noi să îşi asume consecinţele propriilor fapte şi să aducă la cunoştinţă orice nereguli de natură să pună în pericol grav sănătatea publică în general şi în special pe aceea a angajaţilor şi justiţiabililor care se prezintă la sediul instituţiei”, încheie sesizarea conducerea Tribunalului Bacău.

Ce spune DSP?

Deșteptarea a solicitat Direcției de Sănătate Publică un punct de vedere referitor la aceste acuzații.

În răspunsul trimis, DSP evită să răspundă acuzelor ridicate de conducerea tribunalului. Pe cele patru pagini ale replicii DSP sunt înșirate mai multe prevederi legale referitoare la maniera în care se intervine în cazul unor persoane infectate cu COVID 19.

“DSPJ Bacau, prin personalul de specialitate medico-sanitar, efectueaza anchete epidemiologice la fiecare caz confirmat COVID-19 conform legislatiei in vigoare si a prevederilor Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) elaborata si actualizata de Insititutul National de Sanatate Publica, si dispune masuri raportate la informatiile obtinute in cadrul acesteia pe baza declaratiilor asumate de fiecare caz confirmat COVID-19.

Măsurile dispuse în cadrul anchetelor epidemiologice se referă atât la persoanele confirmate COVID-19 cât și la contacții acestora prin instituirea izolării cazului confirmat COVID-19, respectiv carantinării contacților direcți.

Menționam ca angajatorii, in conformitate cu prevederile HG nr. 394/2020 si a Ordinului comun nr. 3577/831/15.05.2020 emis de Ministerul Muncii si Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, au obligația implementării următoarelor măsuri:

reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;
c) stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu – care poate rămâne o prioritate;
d) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
e) stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
f) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
g) informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
h) informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;
i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;
j) se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;
k) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
l) pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
m) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
n) asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
o) limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone;
p) stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;
q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție;
r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
s) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
u) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană simptomatică;
v) aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 m;
w) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
x) dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
y) dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
z) pot crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
aa) asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între lucrători;
ab) evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
ac) asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
ad) amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
af) se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
ag) revizuiesc planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;
ah) revizuiesc instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajaților.

Mai mult decat atat in cazul in care in cadrul unei institutii se constata existenta unui caz suspect/confirmat de COVID-19, conducatorii acestora au urmatoarele obligatii legale:
a) angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;
b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
(i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
(ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;
c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
(i) nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
(ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;
d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie”.

Reamintim ca orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT, iar purtarea măștii în spațiile închise este obligatorie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Mihaela Arim

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri