21 iunie 2024
Cultură„Între oglinzi paralele. O istorie ilustrată a Bacăului (1918 – 2018)”

„Între oglinzi paralele. O istorie ilustrată a Bacăului (1918 – 2018)”

„S-a tipărit acest album în luna mai a anului 2018, în atelierele Tipografiei «Elena», din urbea Bacăului, cu ocazia Conferinţei Naţionale a Bibliotecilor din România şi a Centenarului Marii Uniri, ca mărturie a devenirii Bacăului peste secole”, precizează în Colofon autorii albumului „Între oglinzi paralele. O istorie ilustrată a Bacăului (1918-2018)”. Ca o noutate, albumul este încredinţat tiparului de Editura Bibliotecii „C. Sturdza”, care a vegetat mulţi ani, fiind scoasă la lumină de actuala conducere a bibliotecii.

Albumul este rod al muncii a doi intelectuali băcăuani, Adrian Jicu, director al Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza”, autorul majorităţii textelor, şi Mihai Ceucă, un împătimit şi devotat colecţionar de cărţi poştale ilustrate şi fotografie, la care se adaugă alţi colecţionari băcăuani: Liviu Vasiliu, Aurel Stanciu, Lucian Şerban, Ioan Bîşcă, Marius Fundulea şi Liviu Andone. De altfel, Mihai Ceucă, avertizează/informează cititorul în Postfaţă: ” Cititorul nu are în mână un album de cărţi poştale ilustrate prezentat după regulile rigide ale cartofiliei, cu informaţii directe despre editori, dimensiuni şi alte caracteristici ale cărţilor poştale ilustrate. Imaginile de pe faţa cărţilor poştale şi de pe fotografiile de epocă sunt utilizate în această lucrare doar pentru a ilustra , pentru a da tuşă istoriei oraşului Bacău, în drumul de la comună urbană la municipiu reşedinţă de judeţ.”Structurat pe mai multe capitole, albumul nu este o monografie a Bacăului, cu toate că nu lipsesc reperele istorice, este mai degrabă „o alternativă la cercetarea ştiinţifică, de tip istoriografic, propunând cititorului o abordare mai accesibilă, din perspectiva imaginilor de epocă, care vorbesc într-un alt limbaj decât cel al textelor scrise”, se afirmă în Prefaţă. De asemenea, autorii şi-au propus să răspundă la câteva întrebări pe care şi le pune orice trăitor al Bacăului de astăzi: Cum arăta Bacăul pe la 1900, cum vor fi trăit oamenii, care erau modalităţile de petrecere a timpului liber, pe unde se plimbau, unde învăţau copiii atunci sau care erau clădirile reprezentative ale târgului.

„Bacăul panoramic” este primul capitol în care autorii reuşesc, unul cu naraţiunea, celălalt cu imaginea (foarte frumoase imagini de pe faţa unor cărţi poştale, dar şi imagini din anii 1970 – 1980 – 1990 – 2000), să ne prezinte Bacăul panoramic, cum se spune – văzut de sus, surprinzând Bacăul vechi de la înălţimi pe care nu le bănuiai a fi posibile în oraşul a căror clădiri nu depăşeau un etaj. Şi, totuşi, exista Turnul Popierilor, Biserica Armenească, Turnul Depozitului de grâu, de unde fotograful amator a surprins străzi, clădiri semnificative, părţi ale oraşului, şcoli, instituţii de cultură etc. Lor li se adaugă fotografiile aeriene, prima fiind datată 1935, care prezintă fabrica de hârtie LETEA. Este o plăcere să vezi Bacăul anilor 1920, 1930, de altfel, cea mai veche imagine pare a fi de la 1900.

Sunt în Album peste 120 de imagini (cărţi poştale şi fotografii) din comuna şi oraşul Bacău, fiecare, alături de povestea scrisă cu sensibilitate dar şi cu rigoarea datelor isotrice, atrag atenţia cititorului şi îl transportă cu gândul şi imaginaţia într-o călătorie prin trei secole de viaţă şi instorie. Informaţii şi imagini aflăm şi din următoarele capitole: „De la comună urbană la municipiu”, cum extrem de pitoresc este capitolul „Uliţe, străzi şi bulevarde. «Ciorbă», pietriş şi asfalt”, urmat de „Grădina publică de altădată”, „Ambiţia urbanizării”, „Orgoliul modernizării”, „Toate drumurile duc la…gară” etc.

În condiţiile în care furia urbanizării din anii ’70 – ’80 ne-a văduvit de acea parte a Bacăului, care semna identitatea unui târg „modern”, a unui oraş cosmopolit, nu ne-au mai rămas decât imaginile, cărţile poştale şi fotografiile. De aceea, „Între oglinzi paralele” se poate constitui şi o reparaţie, o aducere pe retină a acestui frumos oraş, oraşul bunicilor noştri, a părinţilor.

În acelaşi timp, albumul este o frumoasă poveste de dragoste, este poezia, este parfumul unor epoci nu apuse, ci distruse. Dacă aveţi ocazia să intraţi în posesia albumului, zăboviţi cu gândul, cu ochii şi cu inima asupra fiecărei imagini, fiecărui cuvânt care le însoţesc. Veţi căpăta o mai bună înţelegere a evoluţiei Bacăului de la comună la municipiu, de la uliţe la bulevarde, de la căsuţele cochete de la marginea târgului, la hidoasele imobile din centrul oraşului. Aşa a fost să fie!

Albumul se găseşte la Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” şi în toate bibliotecile comunale din judeţul Bacău, fiind tipărit cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean.spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri

spot_img