Peste 1.100 de contribuabili băcăuani la bugetul statului au solicitat până acum facilități fiscale sub forma anulării obligațiilor accesorii permisă de Ordonanța Guvernamentală nr. 6/2019, a transmis purtătorul de cuvânt al Administrației Județene a Finanțelor Publice, Andrei Anghel. Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește celor care înregistrează obligații fiscale principale restante la 31.12.2018 că pot beneficia de o întreagă serie de facilități fiscale.

Una dintre facilitățile permise de OG 6/2019 este anularea în totalitate a obligațiilor accesorii. În țară, până la finele celei de a doua decade a lunii noiembrie au depus notificări/cereri de anulare a obligațiilor accesorii 38.026 de contribuabili.
Pentru accesarea facilității fiscale „anularea obligațiilor accesorii”, până la 16.12.2019, inclusiv, trebuie să fie respectate condițiile impuse de lege, respectiv achitarea obligațiilor bugetare principale cu scadențe până la 31.12.2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 01.01.2019 și 16.12.2019.

Anularea obligațiilor accesorii nu este condiționată de notificarea privind intenția de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă, până la 16.12.2019, inclusiv, o cerere în acest sens la organele fiscale competente.

Prin achitarea voluntară a obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 1.01.2019 și 15.12.2019, se pot anula obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018. În caz contrar, se vor continua măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor și bunurilor deținute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligații.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi depusă și fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la organul fiscal competent, prin serviciul „Spațiul privat virtual”.
Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet www.anaf.ro și Serviciul de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. 031.403.91.60.PUBLICITATE