14 aprilie 2024
ActualitateFinal de Proiect European Erasmus+ la Palatul Copiilor Bacău

Final de Proiect European Erasmus+ la Palatul Copiilor Bacău

În perioada 14 -19 mai a avut loc o ultimă întâlnire a cadrelor didactice antrenate în parteneriatul strategic Erasmus+ intitulat ”Reduce, Reuse, Recycle”. Totodată, încheierea activităților a fost marcată și de o participare amplă a elevilor la activitățile de învățare desfășurate în Amneville-Franța cu acest prilej. Realizat între şcoli din România, Franţa, Italia, Turcia şi Polonia, proiectul finanţat de Comisia Europeană s-a derulat pe parcursul anilor 2015-2017. Gazda întâlnirii finale de proiect a fost școala coordonatoare a parteneriatului – Colegiul „La Source” din Amneville-Franța. Palatul Copiilor Bacău a fost reprezentat de o delegaţie compusă din cinci cadre didactice şi 12 elevi – implicaţi în activităţile de proiect. Întâlnirea a avut un program intens, fiind presărată cu multe activităţi captivante şi utile în atingerea obiectivelor de proiect.

Timp de cinci zile, delegațiile școlilor partenere au participat la workshop-uri, lecţii demonstrative ţinute în sălile de curs dar și la diverşi agenţi economici locali. S-au realizat sesiuni de lucru la nivel de management, s-au desfășurat videoconferinţe cu experți, ingineri, profesori universitari.

S-au dezbătut subiecte referitoare la gestionarea deșeurilor menajere, la procesele fizico-chimice si biologice de analiză şi tratare a apelor uzate şi a solurilor poluate, s-au prezentat echipamente deținute de stațiunile geotermale din zonă (ce utilizează energia gratuită a Terrei – energia geotermală), s-au prezentat posibilităţi de tratament şi proprietăţi curative ale acestor ape termale. S-au expus fotografii realizate la tema proiectului, s-au prezentat materiale audio-video efectuate de elevi care au descris activităţile realizate în fiecare țară parteneră în scopul conştientizării semenilor asupra principiului de dezvoltare durabilă și a cunoaşterii şi implementării conceptului 3R în viața fiecăruia dintre noi.Tema întâlnirii de proiect a fost ”Reciclarea deseurilor”. De aceea, multe din activitățile realizate au fost centrate pe cunoașterea modalităților de reciclare și gestionare a deșeurilor și a progreselor tehnologice actuale, pe exemple de bună practică care să arate partenerilor de proiect preocupările locale din domeniu. Astfel, am efectuat vizite de documentare la oțelării ca și loc de reciclare a deșeurilor metalice, ni s-a prezentat o unitate fanion de tratare a deșeurilor urbane (Hoganis- Metz) care utiliza orice deșeu transformându-l fie într-o aterie primă industrială fie în energie termică. În urma vizitelor de documentare la muzeul „Haut – fourneau- U4” și la grădina ” Le jardin des traces”, am văzut cum combinate dezafectate s-au transformat în muzee ale tehnicii sau grădini urbane și/sau educaționale, adevărate laboratoare de învățare outdoor pentru școlile din zonă, unde surprinde melanjul dintre mineral şi vegetal, culori şi nonculori, sunete şi linişte. Am participat la o lecţie demonstrativă despre agricultura ecologică susţinută de managerul Institului European de Ecologie ce s-a desfasurat la Grădina Jean Marie Pelt (Parcul „La seille”), din Metz, cel mai apropiat oraș mai mare de localitatea gazdă.

Familiarizarea cu tradiţiile locale în privinţa tehnicilor de protejare a mediului înconjurător s-a realizat și în urma întâlnirilor cu oficiali locali: primarul orașului Amneville, membri ai Cosiliului Local,deputați dar și prin mesele rotunde despre dezvoltare durabilă și consum sustenabil. Am rămas plăcut impresionați de arhitectura clădirii și de lucrările artistice expuse la Centrul Cultural „Georges-Pompidou” – o instituţie culturală originală, în întregime dedicată creaţiei moderne şi contemporane din perspectivă ecologică.

Programul Erasmus+ a fost celebrat prin plantarea de pomi fructiferi de către echipajele fiecărei ţări participante dar şi prin asamblarea unui totem comun, lucrare realizată din subansamble confecţionate din materiale reciclabile de către fiecare partener în proiect, obiect complex ce simbolizează uniunea tuturor şcolilor/ ţărilor partenere în rezolvarea unei probleme importante a omenirii: gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

„Din perspectivă profesională, participarea la acest proiect european a adus un aport considerabil la dezvoltarea personală a elevilor și a cadrelor didactice implicate. Aceștia și-au dezvoltat competenţele lingvistice, interpersonale, civice, interculturale şi sociale” a declarat d-na profesor Rotaru Anca, coordonatorul cercului Ecologie/Protecția Mediului de la Clubul Copiilor Onești. ”Numărul mare de elevi implicați în activități dar și în mobilitățile externe a fost un mare câștig al derulării acestui proiect. Aceștia au avut ocazia să constate că probleme de mediu există în toate țările partenere, sunt similare ca mod de apariție dar pot și trebuie să fie rezolvate prin utilizarea pârghiilor democratice și implicarea cetățenilor în comunitățile din care fac parte”a mai spus și prof. Dumea Nela, managerul acestui proiect.

Derularea acestui proiect a dus la căpătarea de deprinderi durabile atât de către elevii antrenaţi în activităţi, cât şi de către persoanelor cu care aceștia au interacționat, rude sau prieteni. Mai mult de 1000 de persoane din comunitatea băcăuană au fost conștientizate în privința gestionării adecvate a deșeurilor pe parcursul dezvoltării acestui parteneriat. Prin diseminările efectuate și prin exemplele de bună practică popularizate la nivelul comunităţii locale, aceasta va deveni tot mai conştientă de necesitatea protejării resurselor de orice fel, de obligativitatea reducerii consumului de resurse în general dar şi de necesitatea reciclării deşeurilor pe care le generăm inerent în urma activităţilor noastre zilnice.

Invităm persoanele interesate să ne viziteze în lunile următoare și să admire creația comună realizată la nivel de parteneriat din deșeuri reciclabile (așa-numitul Totem) ce se află în holul de la parter, în fața panoului informativ al proiectului. De asemenea, va putea fi observată și colecția de fotografii europene de la etajul II care reflectă valoarea artistică a deșeurilor generate de cetățenii țărilor partenere. Imaginile surprinse de elevi, imortalizate în fotografii, au putut fi privite în integralitatea lor în Procida-Italia, Bacău-România și Amneville-Franța înainte de a fi împărțite fiecărei școli partenere pentru a fi expuse la finalul activităților, ca un îndemn la alte cooperări viitoare.

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri