17 aprilie 2024
ActualitateDOCUMENT: Admiterea în clasa a V-a 2021: Probele practice sau scrise au...

DOCUMENT: Admiterea în clasa a V-a 2021: Probele practice sau scrise au loc cu prezență fizică în lunile iunie și iulie

Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 are loc în două perioade, fie 28 iunie-16 iulie 2021, fie 12 iulie-23 iulie 2021, potrivit unui document trimis de Ministerul Educației școlilor. Testele de admitere se vor organiza cu prezența fizică a elevilor la aceste probe și se vor desfășura cu respectarea și aplicarea normelor igienico-sanitare şi de siguranță/securitate, în vigoare, pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, pentru toți candidații şi toate cadrele didactice care participă la acest proces.

• În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, admiterea elevilor presupune promovarea testului de competențe lingvistice, care constă într-o probă scrisă, la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar.

• În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învățământ vocațional / profil sportiv, admiterea elevilor este condiționată de promovarea probelor specifice de aptitudini. Structura probelor de aptitudini sportive (probele și normele de evaluare) privind constituirea formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a se constituie de către cadrele didactice din unitatea de învățământ care organizează admiterea, ținându-se cont de faptul că susținerea probelor se face individual, fără partener sau adversar. Probele de aptitudini sportive vor fi aplicate numai după ce au fost avizate de către inspectorul școlar cu atribuții în specialitatea educație fizică și sport.• În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învățământ de arte, înscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testării aptitudinilor specifice. Probele de aptitudini se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați din unitatea de învățământ care organizează testarea, numite prin decizie a conducerii unității de învățământ, cu avizul Inspectoratului Școlar.

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri