13 aprilie 2024
ActualitateConferința de închidere a proiectului RE-Connect-UBc coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din...

Conferința de închidere a proiectului RE-Connect-UBc coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) a găzduit pe 13 decembrie Conferința de încheiere a proiectului „Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă” CNFIS-FDI-2022-0087, proiect finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, implementat în perioada 07 aprilie – 16 decembrie 2022.

„Cu experiență în gestionarea unor astfel de proiecte, UBc și-a propus și atins obiectivele și indicatorii asumați în aprilie 2022 față de beneficiarii și a dovedit, cu siguranță, faptul că demersurile sale de modernizare și inovare, dar și de apropiere de comunitatea locală și regională sunt priorități în strategia sa. Mulțumim studenților din grupul țintă, celor voluntari dar și celor implicați în activitățile proiectului, cadrelor didactice și experților care au contribuit la succesul implementării proiectului”, a precizat conf. univ. dr. Dan Iulian Alexe, Director de proiect.

Proiectul a urmărit prin activitățile derulate să modernizeze infrastructura universității pentru susținerea activităților didactice și de practică în scopul formării și dezvoltării competențelor necesare viitorilor absolvenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Activitățile proiectului au urmărit ca pe lângă modernizarea elementelor de infrastructură să ofere studenților din grupul țintă și posibilitatea de a-și forma sau îmbunătăți o serie de competențe utile în activitatea didactică, în pregătirea practică, precum și în activitățile de cercetare sau loisir.Astfel, la finalul perioadei de implementare a fost modernizat și adaptat un spațiu destinat activităților sportive, recreative și de cercetare, spațiu cu suprafața de 160 mp. Peste 150 studenți UBc au fost evaluați morfo-funcțional, folosindu-se o baterie de instrumente pentru evaluarea indicatorilor relevanți, iar 10 studenți voluntari din anii terminali de la programele de studii Kinetoterapie și motricitate specială și masterul KERF au fost formați și implicați în activitățile practice de evaluare.

Ca urmare a evaluării studenților din grupul țintă, a fost constituită o bază de date cu rezultate, care va fi pusă la dispoziția studenților în activitățile de cercetare sau finalizare a studiilor și va asigura suportul pentru articolele de specialitate. Tot în cadrul proiectului, au fost structurate de către studenții din grupul țintă 31 de design-uri de proiecte pentru finalizarea studiilor, în acest demers fiind ajutați de participarea la sesiunile de instruire pentru colectarea și utilizarea datelor, activitățile de mentorat în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activitățile de familiarizare cu etica cercetării, participarea la un workshop privind abordarea interdisciplinară a tematicilor experimentale din lucrările de finalizare a studiilor. Tot acest demers a fost finalizat printr-o competiție de comunicări științifice studențești la finalul căreia au fost premiate cele mai bune cinci proiecte ale studenților din grupul țintă.

În paralel cu activitățile menționate, studenții grupului țintă și nu numai au beneficiat de 10 sesiuni practice de activități, în care au fost aplicate programe de exerciții profilactice/ remediale, coordonate de 5 experți și 10 studenți voluntari din anii terminali. Un număr de 20 de programe de exerciții profilactice au fost centralizate și înglobate într-un Ghid specific, care a fost pus la dispoziția studenților și participanților la conferința de închidere a proiectului.

„Vorbesc acum din ipostaza studentului care a beneficiat de toate activitățile din cadrul proiectului și doresc să precizez faptul că pe parcursul acestor luni proiectul a fost unitar. A fost un eveniment deosebit care a pus studenții în fața unei interacțiuni constructive, iar secvențierea activităților a facilitat progresul și achizițiile noastre dobândite după fiecare activitate a proiectului. A fost o atmosferă prielnică evoluției noastre ca studenți și sunt ferm convins că tot ce s-a întâmplat în proiect și-a lăsat amprenta în mod pozitiv asupra noastră, a studenților”, a declarat Nemțeanu Eusebiu, an II, EFS.

Mai multe informații, imagini și detalii despre activitățile proiectului puteți găsi pe site-ul: https://reconect-ubc.ub.ro/index.php

 

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri