Ida Vlad

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău organizează un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar unde aceste posturi sunt acum ocupate cu detașare. Asta după ce, în toamna anului trecut, Ministerul Educației a mai desfășurat un astfel de concurs, ce nu mai fusese organizat de opt ani.

Ca și atunci, și acum concursul se organizează în baza Metodologiei aprobată prin Ordinul Ministrului Educației. Pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licenţă / absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor, dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ sau în instituții ce aparțin Ministerul Educaţiei, nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii doi ani şcolari, nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei și nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”, au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Inspectoratului Școlar până pe 6 iulie 2017.

PUBLICITATE

În urma concursului organizat în toamna trecută, au promovat 156 de candidați (114 pentru funcția de director, respectiv 42 pentru funcția de director adjunct). Ei au fost numiți pe funcție pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general. Pentru ocuparea acestui post au încheiat un contract de management educațional cu inspectorul școlar general, dar și contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului / comunei și președintele Consiliului Județean.

Acum, se organizează concurs pentru cele 89 funcții rămase vacante după validarea rezultatelor finale (59 funcții de director, respectiv 30 funcții de director adjunct, în special în unități scolare din mediul rural), care sunt ocupate de profesori numiți de Inspectoratul Școlar Județean Bacău cu detașare în interesul învățământului.

„Proba scrisă va avea loc pe 17 iulie, iar probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile ce vor fi stabilite de Inspectoratul Școlar.”
prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău

loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ