Adunarea Generală Ordinară (AGAO) a acționarilor Societății de Investiții Financiare (SIF) Moldova a aprobat, joi, 28 ianuarie, numirea în funcția de președinte-director general (PDG) a lui Claudiu-Liviu Doroș pentru un mandat de patru ani. Funcția de președinte a fost deținută până acum de Costel Ceocea, iar Claudiu Doroș a fost directorul general al societății.
Vicepreședinte-director general adjunct a fost ales Cătălin-Jianu-Dan Iancu.

Pentru mandatul 2021-2025 s-a aprobat funcționarea a trei comitete consultative ale Consiliului de administrație: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare-remunerare și Comitetul de investiții (nou înființat). Fiecare comitet este compus din trei membri, respectiv administratorii neexecutivi Costel Ceocea, Horia Ciorcilă și Octavian Claudiu Radu. Președintele Comitetului de audit este Octavian Claudiu Radu, președintele Comitetului de nominalizare-remunerare este Costel Ceocea, iar președintele Comitetului de investiții este Horia Ciorcilă.

Membrii Consiliului de administrație încep activitatea pe 5 aprilie, după obținerea deciziei de aprobare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Noua denumire a SIF Moldova este, de anul trecut, Evergent Investments.PUBLICITATE