19 aprilie 2024
Zona zeroMemoriaChestiunea alipirii comunei Domniţa Maria la municipiul Bacău

Chestiunea alipirii comunei Domniţa Maria la municipiul Bacău

Faţă cu dorinţa locuitorilor din comuna Domniţa Maria, consiliul comunal local şi consiliul municipiului Bacău, au hotărît alipirea comunei la municipiu. Ministerul de interne printr-o decizie a aprobat aceasta, iar consiliul municipal, în unanimitate, a ratificat alipirea. Primăria Bacău, urma ca pe ziua de 1 ianuarie să-şi instaleze administraţiunea sa, când, o nouă deciziune a ministerului de interne, revine asupra alipirii, urmând a se administra separat.

Consiliul municipiului Bacău, întrunindu-se zilele acestea, compus fiind din reprezentanţii tuturor partidelor politice din localitate, luând din nou în discuţiune chestiunea alipirii, în unanimitate a hotărît menţinerea hotărîrii acestei comuni la municipiul Bacău, pe teritoriul căreia se află marea fabrică de hârtie „Letea”.

Intre alte motive şi pentru că întreaga alcătuire zisă comuna Letea-Nouă-Domniţa Maria, este o formaţiune administrativă recentă, creiata prin „însurăţei” la 1881 în cea mai mare parte prin împroprietărire pe moşia Letea, ce a aparţinut în întregime ca moşie înconjurătoare şi proprietate a mănăstirii Precista din Bacău (clădită de Alexandru Voevod la 1491), azi monument istoric, şi că acel teritoriu (moşie) a făcut parte în vechime din raza oraşului Bacăuşi că tocmai datorită acestor împrejurări, comuna Bacău încercueşte de toate părţile cu proprietăţile sale neexpropriate (agricole) comuna Domniţa Maria-Letea Nouă şi fabrica de hârtie „Letea”.Având în vedere că tocmai spiritul acestei tradiţii şi origini, primăria Bacău a înlesnit şi înlesneşte viaţa publică a acestei noui alcătuiri vecine Letea Nouă-Domniţa Maria cu fabrica de hârtie ,,Letea”, cu biserică, cimitir, şosele, din care cea centrală pe jumătate din lăţime era până la alipire, rurală, şi jumătate urbană, cum şi lumina electrică şi conducta de apă , iar locuitorii respectivi îşi au toată dezvoltarea lor, edilitară, sanitară şi economică numai în contact intim cu viaţa oraşului Bacău de care este strâns legată şi marea industrie şi personalul fabricei de hârtie „Letea”.

Având în vedere că şi autorităţile respective (primari, prefecţi, etc.) tot astfel au înţeles mersul evolutiv al acestui întreg teritoriu strâns legat — Bacăul şi satele vecine — Letea Nouă- Domniţa Maria, Şerbăneşti, Podul de Fer, Letea Veche şi că tocmai pe aceste motive, de acord cu voinţa populaţiei înţelegătoare, s’a reintegrat vechiul Bacău, alipindu-se succesiv dela 1930 până acum, pentru că numai aşa progresul general al acestei populaţii este asigurat.

Consiliul comunal ţinând seamă de această consideraţiune, în unanimitate aprobă menţinerea realipirii acestei comune, aşa cum s-au alipit şi celelalte cartiere: Podul de Fer, Şerbăneşti, Gherăeşti. Aprobă împărţirea întregului teritoriu al municip. Bacău în 6 sectoare, urmând bine înţeles ca printr-o singură administraţie centrală şi sub privigherea şi gestiunea unui singur consiliu municipal, să se administreze acest teritoriu reîntregit prin toate cartierele alipite, urmând să se repartizeze funcționarii comunali necesari.

UNIVERSUL, 11 ianuarie 1933

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri