Bani pentru angajarea elevilor și studenților, în vacanță

  Elevii și studenții care vor să lucreze în vacanța de vară o pot face nu numai ca zilieri, ci chiar ca angajați în baza unui contract individual de muncă. Acesta se va încheia pe perioadă determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial de lucru.

  Dar agentul economic poate încheia cu elevul sau studentul angajat și un contract de muncă temporară, numai dacă durata este egală sau mai mică decât vacanța. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul va fi pentru un program de lucru de 6 ore/zi, respectiv 30 ore pe săptămână, și se va considera cu normă întreagă.  Ca și în anii anteriori, angajatorii care încadrează elevi și studenți, pe perioada vacanței, vor beneficia de un stimulent financiar pentru fiecare angajat dintre aceștia. Stimulentul pe care îl vor primi va fi în cuantum de 50 la sută din indicatorul social de referință (ISR), care în anul 2022 este în sumă de 525,5 lei.

  Așadar, vor beneficia de o sumă de 263 lei pentru fiecare angajat din rândul elevilor și studenților. Acest stimulent financiar se acordă pentru o perioadă de maximum 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă în baza unui contract individual. Diferența dintre stimulentul lunar și salariul realizat de angajat va fi suportat de către angajator din fondurile proprii.

  Pentru a primi stimulentul financiar, agentul economic trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău, în termen de 30 zile de la data angajării elevilor și studenților. Nu vor beneficia de stimulent operatorii economici care încadrează elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței și cei care s-au bucurat deja de acest sprijin financiar timp de 60 zile pe parcursul anului calendaristic. Detalii se pot obține de la AJOFM Bacău, str.I.S.Sturza, nr.63, telefon 0234576736.

  Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
  PUBLICITATE