24 aprilie 2024
ActualitateAjutor de deces mai mare cu aproape 800 lei

Ajutor de deces mai mare cu aproape 800 lei

Anul viitor, încă din luna ianuarie, și un alt drept, destinat pensionarilor și asiguraților în sistemul public de pensii, va fi majorat. Astfel, ajutorul de înmormântare în cazul decesului unui pensionar sau asigurat va fi, începând cu 1 ianuarie 2024, în cuantum de 7.567 lei. Dacă decedatul este un membru al familiei pensionarului sau a asiguratului, sprijinul financiar pentru înhumarea lui va fi de 3.784 lei.

Creșterea este cu peste 10 la sută față de acest an, care se va încheia peste 3 zile. În 2023, ajutorul de deces în cazul pensionarului sau al asiguratului în sistemul public de pensii a fost de 6.789 lei, cu 778 lei mai mic față de cât va fi în 2024. Dacă decedatul va fi un membru al familiei pensionarului sau asiguratului, sprijinul pentru înhumarea lui va fi mai mare cu 389 lei (în 2023 a fost de 3.395 lei). Creșterea din 2024 se datorează faptului că salariul mediu brut pe economie, la care se raportează ajutorul de deces, a urcat în 2023 de la 6.789 lei la 7.567 lei.

Amintim că ajutorul de deces se acordă, în cazul morții asiguratului sau a pensionarului, unei singure persoane (soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricine altcineva) care face dovada că a suportat cheltuielile cu înhumarea. De asemenea, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutorul de deces de 3.784 lei, în cazul morții unui membru al familiei care poate fi soțul, copiii proprii, cei adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere și educare, în vârstă de până la 18 ani sau la 26 ani, dacă își continuă studiile, precum și cei care și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de vârstele menționate.Tot în categoria membrilor familiei intră și părinții și bunicii oricăruia dintre soți. Dovada suportării cheltuielilor de înhumare se face cu bonuri, chitanțe și facturi fiscale, inclusiv cu declarația pe propria răspundere a solicitantului ajutorului (în situația soțului, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului) sau a oricărei persoane. Dar, în acest din urmă caz, trebuie să fie autentificată declarația.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău. Cererea va fi însoțită, după caz, de cuponul de pensie al celui decedat, certificatul de deces (original și copie), actul de identitate al solicitantului (original și copie), extras de cont al acestuia, dovada că el a suportat cheltuielile cu înhumarea, actele de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu mortul, adeverința care să certifice continuarea studiilor (mebrul de familie cu vârsta de 18-26 ani).

Actele vor fi preluate la ghișeul CJP Bacău de luni până joi, între orele 8.30-11.30, și vineri, de la 8.30 până la 10.30. Cei cărora banii le vor fi virați printr-o bancă, vor atașa un extras de cont. Să mai notăm că, în perioada 1 ianuarie-27 decembrie 2023, prin intermediul CJP Bacău au fost acordate 6.527 ajutoare de deces.

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri