13 aprilie 2024
Zona zeroMemoria1929 - VIZITA M. S. REGINA MARIA LA BACĂU

1929 – VIZITA M. S. REGINA MARIA LA BACĂU

— Inaturarea teatrului „Mărăşti“ al Societăţei Ocrotirea tinerelor fete — Festivitatea de la teatrul „Mărăşti“— Vizitarea cartierului sinistraţilor — Excursia la parcul Fântânele — La Cercul militar —

Bacău. — In localitatea noastră a sosit M. S. Regina Maria, în vederea inaugurărei teatrului „Mărăşti”, care aparţine Societăţei Ocrotirea tinerelor fete, sub preşedinţia d-nei Clotilda general A. Averescu. M. S. Regina Maria, sosind la orele 3 30 dim., a descins pe peronul gărei la orele 9.15 dim., însoţită de d-na Mavrodi, doamnă de onoare şi colonelul Zwiedeneck, adjutant regal, fiind primită de: Petre Jurgea-Negrileşti, prefectul judeţului; general Stareşin, comandantul brigăzei VI infanterie, insoțit de maiorul adjutant Rădulescu; general N. Petalla, inspector general de armată, însoţit de căpitanul Elefterescu-adjutant; Vasile Pavli, primarul oraşului, d-na Clotilda general Averescu, prezidenta societăţii împreună cu o mulţime de oaspeţi distinşi şi de personagii din localitate.

D. prefect al judeţului a oferit M. S. Regina, un frumos buchet de flori, deasemenea şi d-nele, iar d. primar al oraşului, a oferit tradiţionala pâine şi sare, iar după aceasta, d. prefect a făcut prezentările. In faţa gărei s’a format un impozant cortegiu din populaţia oraşului care s’a îndreptat spre localul teatrului „Mărăşti“, construit in centrul orașului, unde M. S. Regina, a fost primită cu aceleași ovațiuni ca si la coborârea din vagon.

La teatrul MărăștiIn fata teatrului a fost postată o companie de gardă sub comanda d-lui căpitan I. Ciobanu, cavaler al ordinului Minai Viteazul. In întâmpinarea M. Sale se găsea întreg comitetul societății-filiala Bacău, în frunte cu d-nele general Averescu și general Cherescu. Pe scena teatrului s-a oficiat un serviciu divin de către un sobor de preoți în frunte cu protoereul Th. Zotta, asistat de arhidiaconul Calist Berea.

Răspunsurile au fost date de către corul ateneului „Caragiale”, sub conducerea d. lt. St. Cristescu, de la şcoala militară. După oficierea serviciului divin, d-na Clotilda general Averescu dă cuvântul d-lui Petre Jurgea-Necrileşti, prefectul judeţului, care ține următoarea cuvântare: Edificiul care se inaugurează şi a cărei iniţiativă se datoreşte d-nei Clotilda general Averescu va contribui pe lângă îndeplinirea unor înălţătoare scopuri de binefacere, dar şi la desvoltarea culturală a oraşului şi judeţului nostru, cari prin munca şi stăruinţa lor, au făcut cu putinţă ridicarea acestui frumos locaş. Recunoştinţa noastră cea mai vie este însă pentru Majestatea Voastră, care a ţinut şi cu acest prilej să ţie dea o nouă mărturisire a viului interes ce ne purtaţi.

D. VASILE PAVLI, primarul oraşului, aduce Majestăţii Sale salutul cetăţenilor oraşului Bacău, mulţumeşte pentru onoarea pe care Majestatea Sa a făcut-o oraşului, participând la inaugurarea teatrului.

D-na CLOTILDA general AVERESCH, preşedinta generală a Societ. „Ocrotirea tinerelor fete“, face o documentată expunere asupra activităţei societăţei, insistând în special asupra activităţei din timpul refugiului în Moldova. Bacăul şi Romanul au fost două centre de activitate prodigioasă a acestei societăţi.

Arată cum societatea în dorinţa de a-şi procura mijloace prin muncă, a cumpărat actualul teren pe care se ridică teatrul de astăzi. Mulţumeşte comitetului sinistraţilor din localitate pus sub înalta preşedinţie a M. S. Regina Maria, care a ajutat băneşte societatea. Mulţumeşte din suflet d-lui Dumitru Burileanu, guvernatorul Băncii Naţionale române, care a dat cel mai binevoitor concurs.

Relevă activitatea depusă a acelora cari au contribuit la înfăptuirea acestei măreţe opere. Ia cuvântul d. CEZAR PAPACOSTEA, profesor universitar din Bucureşti, care analizează aportul de asistenţă socială care caracterizează activitatea M. S. Regina Maria şi al d-nei Clotilda general Averescu. Seria cuvântărilor fiind terminată, urmează o minunată producţie artistică dată cu concursul Ateneului cultural „I. Caragiale“ şi cu concursul elevelor şcoalelor secundare din localitate.

Vizitarea cartierului sinistraţilor

In programul vizitei M. S. Regina Maria, în localitate, a fost şi vizitarea cartierului sinistraţilor. Este încă vie în memoria tuturora groaznica nenorocire, care a lăsat pe drumuri zeci de familii, în urma memorabilului incendiu din 1926. Graţie stăruinţei unui comitet având în frunte pe Augusta noastră Regină Suverană, a reclădit in întregime cartierul distrus.

Excursia la parcul Fantânele

MS Regina Maria, cu ocazia escursiei la Hemeiusi a binevoit sa viziteze orfelinatul „Principele Mircea intretinut şi înfiinţat de către societatea „Ocrotirea tinereilor fete”. M S. Regina, a fost întâmpinată de către d. general Petalla, preşedintele orfelinatului şi Pr. Cunescu, fost senator, directorul instituţiei.

In urmă, întreaga asistentă a vizitat palatul principesei Schoenburg-Saldenburg, cu care ocazie M. S. Regina, s-a întreţinut afabil timp de jumătate de oră cu principesa. S-a servit o gustare asistentei. In sala cercului militar prefectura, primăria oraşului Bacău şi Societ. Ocrot. tinerilor fete, au organizat un banchet la care participă peste 150 persoane. Au luat cuvântul d-nii E. Jurgea-Negrileşti, prefectul judeţului, Caton Teodorian, delegatul ministerului cultelor şi artelor. Cu rapidul Cernăuţi-Bucureşti, M. S. Regina a părăsit oraşul nostru, plecând spre Bucureşti. PAUL DONICI

Viiitorul – 9 iunie 1929

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri