20 iulie 2024
ActualitateUnii pensionari vor beneficia de o a doua recalculare a pensiei

Unii pensionari vor beneficia de o a doua recalculare a pensiei

După ce în urmă cu mai mult timp anunța că în luna mai vor fi trimise către destinatari primele decizii de recalculare, în virtutea Legii 360/2023, acum o zi Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a declarat la un post de televiziune că expedierea va începe ”undeva în vară”.

În ceea ce o privește, conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Bacău ne dă asigurări că ”Deciziile de recalculare a pensiilor, potrivit dispozițiilor art.144 din Legea 360/2023, vor fi emise (de către CNPP-n.n.) în timp util pentru a putea fi aplicate începând cu 1 septembrie 2024, data intrării în vigoare a legii”. În momentul de față, este cert că acțiunea de evaluare a dosarelor de pensie în vederea recalculării acesteia a ajuns la final și în județul Bacău. Acum aproape două săptămâni, potrivit informațiilor transmise de către conducerea CJP Bacău, din cele aproximativ 140.000 dosare aflate în plată, peste 95 la sută fuseseră procesate.Mai rămăseseră de evaluat câteva, respectiv cele ”cu un grad sporit de dificultate (grupe de muncă, urmași etc.), determinat de specificul economic al județului nostru (industrializare masivă în domenii precum: petrochimie, minerit, termocentrale, aeronautică, industrie ușoară etc.)”. Dar, între timp, și mare parte din aceste dosare au fost deja procesate. Pentru cei care nu știu, precizăm că evaluarea tuturor pensiilor, stabilite până la 1 septembrie 2024, data intrării în vigoare a Legii 360/2023, are ca finalitate identificarea stagiilor de cotizare contributive, a celor asimilate (armată, studii superioare etc.) și a celor necontributive valorificate la stabilirea pensiei, precum și crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, obținute înainte de 1 aprilie 2001, care nu au fost luate în calcul. Acestea din urmă vor putea fi valorificate potrivit articolului 155 din Legea 360/2023. Referindu-se la cele două obiective, Simona Tabacaru, directorul executiv al CJP Bacău, ne-a declarat: ”La stabilirea pensiilor aflate în plată, din evidențele instituției noastre rezultă că au fost valorificate deja, în momentul pensionării sau la recalculări ulterioare, veniturile și sporurile cu caracter permanent, prevăzute de lege, menționate în carnetul de muncă și/sau adeverințele depuse la dosar.

Este vorba despre sporul de vechime, sporul pentru condiții grele sau nocive de muncă, cel pentru muncă prestată pe timpul nopții, cel de șantier, rural sau de fidelitate, precum și despre indemnizațiile de conducere, de dirigenție etc. Așadar, recalcularea pensiilor, potrivit art.155, din Legea 360/2023, se referă strict la acele venituri ori sporuri nepermanente sau la veniturile lunare brute , realizate anterior datei de 1.04.2001, care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiilor, întrucât nu făceau parte din baza de calcul.

Dar trebuie reținut că veniturile și sporurile nepermanente nevalorificate vor fi luate în calcul, dacă pentru ele s-a datorat contribuția de asigurări sociale”. Prin urmare, în plus față de recalcularea conform articolului 144 din Legea 360/2023, pensionarii care au obținut sume și sporuri nepermanente pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale de stat (CASS), dar care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei, vor beneficia de o a doua recalculare. În cadrul acesteia vor fi luate în considerare toate veniturile nevalorificate, respectiv cele enumerate în Anexa 14 la Hotărârea de Guvern 181/2024 (Normele de aplicare a Legii 360/2023).

Este vorba despre formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale, premiile anuale și cele acordate în cursul anului pentru realizări deosebite, recompensele cu caracter limitat date personalului din unele sectoare de activitate, al treisprezecelea salariu, formele de retribuire pentru orele suplimentare, efectuate peste programul normal de lucru, sporul pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică și asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor, indemnizația de muncă nenormată, precum și despre alte sporuri cu caracter nepermanent, pentru care s-a datorat CASS.

Așadar, doar pensionarii care au realizat, înainte de 1 aprilie 2001, tipurile de venituri și sporuri prevăzute în Anexa 14 la HG 181/2024 se vor prezenta la CJP Bacău cu adeverințele care le atestă. Pentru cei care vor depune adeverința până la 1 septembrie 2024, recalcularea (în funcție de veniturile și sporurile nepermanente pentru care a fost achitat CASS, dar care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei) va fi făcută din oficiu în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Ei își vor primi de la 1 septembrie 2024 drepturile rezultate din calcul. Pentru cei care vor prezenta adeverințele la CJP Bacău după 1 septembrie 2024, drepturile vor fi plătite începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. Precizăm că sunt avute în vedere adeverințele eliberate conform Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.487/2021, privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor până la data de 1.09.2023, care a intrat în vigoare la 18.06.2021, precum și cele emise anterior Ordinului nr.487/2021, respectiv și cele care nu sunt conforme cu modelul prevăzut de acesta, dacă îndeplinesc condițiile de valabilitate și legalitate și conțin mențiunea că asupra veniturilor respective s-a datorat CASS.

Să mai notăm că toți pensionarii trebuie să rețină că nu este necesară redepunerea carnetelor de muncă ori a adeverințelor privind indemnizațiile sau sporurile cu caracter permanent ori nepermanent, care sunt la dosar și au fost deja luate în calcul la stabilirea pensiei potrivit legislației actuale.
Elena Țintaruspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri