Aprobarea unui protocol pentru finalizarea construcției și a dotărilor aferente la Catedrala Ortodoxă “Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești a stârnit mai multe discuții în rândul consilierilor locali ai municipiului de pe Trotuș la recenta întrunire a acestora din cadrul ședinței pentru luna august. Prin acest protocol se are în vedere intenția executivului oneștean de a finaliza lucrările la acest obiectiv, propunându-se stabilirea modalității de finanțare a lucrărilor de construcție și de achiziție a dotărilor aferente.

Serviciul Juridic al Primăriei municipiului Onești și-a exprimat un punct de vedere în care a arătat că “sub aspectul obiectului nu este stabilită concret conduita părților iar sub aspectul cauzei, trebuie stabilite condițiile concrete de finalizare a construcției și a dotărilor aferente Catedralei Ortodoxe”.

Pentru a se găsi o soluție a fost nevoie de “o discuție cu ușile închise” în urma căreia comisiile economică, juridică și de urbanism ale Consiliului Local Onești au dat un aviz favorabil, cu majoritate. Arătând că “în calitate de cofinanțatori vom aduce fonduri atât de la Secretariatul de Stat pentru Culte cât și din diferite donații” reprezentanți ai catedralei oneștene au menționat într-un memoriu că “din 1990 Parohia Pogorârea Sfântului Duh a finanțat lucrările de construire a catedralei atât până în anul 2001, când a fost încheiat Protocolul de predare – primire a obiectivului de investiție cât și în continuare și a cofinanțat lucrările până în prezent”.

Noul protocol încheiat stabilește că “se va menține regimul juridic al terenului pe care se află amplasată construcția realizată. Finalizarea construcției la Catedrala Ortodoxă «Pogorârea Duhului Sfânt» va avea la bază cooperarea între Municipiul Onești și Parohia «Pogorârea Duhului Sfânt», în sensul cofinanțării lucrărilor, scopul imediat fiind interesul comun pentru o execuție rapidă, eficientă și de bună calitate a lucrărilor, pentru evidențierea valorii artistice a întregului edificiu în contextul planului urbanistic al municipiului”.

La Catedrala Ortodoxă “Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești mai sunt de executat lucrările de finisaje interioare și exterioare începute, lucrări de instalații termice, electrice și de instalații sanitare (ce nu sunt finalizate) și cele de sistematizare verticală, care trebuie executate integral. De asemenea, trebuie făcută și achiziția dotărilor, integral.

“Și Primăria și Consiliul Local Onești au avut toată deschiderea pentru această investiție. Nu este vina Consiliului Local că nu s-a făcut nimic și nu știm ce trebuie ca să facă fiecare din părți!”
Mihaela Geaboc Bădic, consilier local al ALDE

Alte articole