21 iunie 2024
EconomieSemnele crizei? Importurile județului Bacău au scăzut sub 100 de milioane de...

Semnele crizei? Importurile județului Bacău au scăzut sub 100 de milioane de euro pe lună

În luna ianuarie, importurile firmelor din județul Bacău s-au situat pentru prima dată, în ultimii ani, sub valoarea de 100 de milioane de euro. Față de luna noiembrie 2023, valoarea importurilor a scăzut la aproape jumătate.

În luna ianuarie 2024, comerțul internațional al județului Bacău a înregistrat evoluții semnificative, conform datelor oficiale. Volumul exporturilor a atins 89.191 mii Euro FOB, înregistrând o creștere de +11,1% față de aceeași lună a anului precedent și o creștere de +42,4% comparativ cu luna anterioară.Structura exportului judeţului Bacău pe
secţiuni în luna IANUARIE 2024 (% )

Exporturile județului Bacău

Cea mai mare pondere în volumul mărfurilor exportate o deține secțiunea “mijloace de transport” cu 18,7%, urmată de “materiale plastice, cauciuc și articole din acestea” cu 15,8% și “materiale textile și articole din acestea” cu 13,0%. Aceste cifre reflectă diversitatea și competitivitatea produselor exportate de agenții economici din județ.

Importurile județului Bacău

Pe de altă parte, volumul importurilor a fost de 85.415 mii Euro CIF, înregistrând o scădere de -19,6% față de aceeași perioadă a anului 2023 și o scădere de -25,5% comparativ cu luna anterioară. Cele mai mari ponderi în totalul importurilor le dețin “mașini și dispozitive mecanice; mașini, aparate și echipamente electrice” cu 22,1%, urmate de “metale comune și articole din acestea” cu 16,2% și “materiale textile și articole din acestea” cu 10,2%.

Balanța de comerț exterior

Soldul balanței de comerț exterior (FOB/CIF) pentru luna ianuarie 2024 a fost pozitiv, înregistrând un surplus de +3.776 mii Euro. Aceeași valoare a fost menținută și pentru perioada 1.01.—31.01.2024, reflectând o performanță robustă a exporturilor în raport cu importurile.

Gradul de acoperire a importurilor

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (FOB/CIF) în perioada 1.01.—31.01.2024 a fost de 104,4%, semnificativ mai mare față de media națională de 78,3%.

O reducere bruscă a importurilor

Evoluția importurilor în județul Bacău a cunoscut fluctuații semnificative în lunile recente, cu o scădere notabilă în luna ianuarie 2024 comparativ cu perioadele anterioare. Datele disponibile evidențiază următoarele volume de import:

  • Iulie 2023: 123.499 mii Euro FOB
  • August 2023: 108.145 mii Euro FOB
  • Septembrie 2023: 104.369 mii Euro FOB
  • Octombrie 2023: 126.396 mii Euro FOB
  • Noiembrie 2023: 149.745 mii Euro FOB
  • Decembrie 2023: 114.591 mii Euro FOB
  • Ianuarie 2024: 85.415 mii Euro FOB

Comparând aceste date, observăm o variabilitate considerabilă a volumului importurilor. În iulie 2023, importurile au atins 123.499 mii Euro FOB, urmate de o scădere în august la 108.145 mii Euro FOB și în septembrie la 104.369 mii Euro FOB. Luna octombrie a înregistrat o creștere semnificativă la 126.396 mii Euro FOB, iar în noiembrie s-a ajuns la un maxim de 149.745 mii Euro FOB.

Luna decembrie 2023 a marcat o reducere a importurilor la 114.591 mii Euro FOB, ceea ce reprezintă o scădere de -23,5% față de luna noiembrie. Această tendință descendentă a continuat și în ianuarie 2024, când volumul importurilor a atins un minim de 85.415 mii Euro FOB, o scădere de -25,5% comparativ cu decembrie și de -42,9% față de maximul atins în noiembrie.

Scăderea bruscă a importurilor în județul Bacău în ianuarie 2024 poate fi coroborată cu o serie de factori care sugerează impactul unei crize economice europene generate de conflictul din Ucraina. Tensiunile geopolitice și instabilitatea regională au perturbat lanțurile de aprovizionare și au redus cererea de bunuri în numeroase sectoare economice. În plus, sancțiunile economice impuse și creșterea costurilor energetice au afectat negativ capacitatea de import a agenților economici.

Acești factori, alături de fluctuațiile valutare și incertitudinea pieței, au contribuit la scăderea semnificativă a volumului importurilor în județ, reflectând o tendință mai largă de încetinire economică la nivel european.

 spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri

spot_img