Adventul sau Postul Crăciunului este un timp de pregătire pentru venirea Domnului. În general înţelegem prin aceasta venirea lui Isus Cristos în zilele de pe urmă, dar şi venirea lui la Crăciun, sărbătoare ce rememorează naşterea sa istorică în urmă cu 2000 de ani. Însă, sfântul evanghelist Luca, în evanghelia din această duminică, dorește să ne amintească de o altă venire a Mântuitorului, de care adesea uităm, adică de venirea lui zilnică, în evenimentele obişnuite şi în oamenii obişnuiţi din vieţile noastre.

E adevărat că anumite aspecte ale textului evanghelic din această duminică sunt apocaliptice și pot induce o stare de neliniște și teamă: „…vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor ce au să vină peste lume…” (Lc 21,25-28.34-36). Dar, cu toate acestea, nu trebuie să uităm că sfântul Luca a văzut în evenimentul nașterii Fiului lui Dumnezeu începutul ultimelor timpuri, prin care este instaurată Împărăţia lui Dumnezeu în lume, și care se deschide cu activitatea pământească a lui Isus și continuă în prezent prin acest timp al încercărilor care se abat asupra Bisericii.

Suntem chemați să veghem pentru a-l recunoaşte şi primi pe Domnul care vine la noi, fără de veste, în fiecare zi prin oamenii, locurile şi evenimentele la care ne aşteptăm mai puţin: „Aveți grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beție şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate, ca un laț!“ (cf. Lc 21,25). Prin urmare, astăzi suntem invitați să privim în noi, dar mai ales în jurul nostru și să îl recunoaştem pe Domnul care vine la noi în moduri neaşteptate. Sfântul apostol Paul în a doua lectură de azi (1Tes 3,12-4,2) adresează tuturor această rugăminte: „Domnul să vă facă să creşteţi şi să prisosiţi în iubire unii față de alții și față de toți!”. Sfinţenia vieţii şi caritatea trebuie să fie semnele cele mai evidente ale aşteptării Domnului.

Îl vom recunoaște pe Domnul care vine, dacă trăim Adventul prin veghere, rugăciune şi fapte bune. Advent binecuvântat!

Pr. Andrei Cocianga,
Parohia Catolică „Coborârea Duhului Sfânt” Baraţi

Alte articole