În acest weekend, CRE Bacău a participat la recensământul de iarnă al păsărilor acvatice, zona vizată fiind situl Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești”, lacul Gârleni precum și sectoarele de râu dintre lacuri.

Au fost recenzate peste 15.000 de exemplare de păsări, fiind prezente majoritatea speciilor caracteristice sezonului rece, dar și curiozități precum barza albă.

Programul internațional de monitorizare organizat de Werlands International vizează evaluarea anuală sincronă a efectivelor de păsări acvatice în scopul monitorizării efectivelor, evaluării dinamicii pentru a asigura managementului speciilor la nivel mondial.

În perimetrul sitului Natura 2000, CRE continuă să se desfășoare activități statutare în conformitate cu prevederile Planului de management aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 2681/2011.

Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, în speță pentru ANANP, care trebuie sa asigure respectarea planului de acțiuni, precum și prevenirea și combaterea amenințărilor identificate la nivelul sitului.PUBLICITATE