15 iulie 2024
EconomieNoua procedură fiscală reglementată de OUG nr. 70 din 2024 pentru decontul...

Noua procedură fiscală reglementată de OUG nr. 70 din 2024 pentru decontul de TVA

Ordonanța de Urgență nr. 70 din 2024 introduce o nouă procedură fiscală pentru întocmirea decontului de TVA, Formular 300, aplicabilă începând cu perioada de după 1 iulie 2024. Implementarea efectivă și utilizarea practică a acestui sistem se preconizează a începe din data de 25 august 2024.

În esență, autoritățile fiscale vor utiliza datele din diverse sisteme electronice, în special din sistemul RO e-factură și alte baze de date disponibile, pentru a propune contribuabililor, persoane înregistrate în scopuri de TVA, un decont precompletat de TVA.Este important de menționat că acest decont precompletat nu constituie un titlu de creanță fiscală. Contribuabilii nu sunt obligați să accepte sumele propuse și pot depune decontul de TVA conform evaluării propriei situații fiscale.

Procedura Efectivă Prevederile Actului Normativ

Procedura efectivă stabilită de OUG nr. 70 din 2024 este detaliată astfel:

 1. Trimiterea Decontului Precompletat: Autoritățile fiscale transmit decontul precompletat prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) până pe data de 20 a lunii următoare perioadei fiscale a TVA (lună sau trimestru).
 2. Verificarea și Depunerea Decontului de TVA: Contribuabilii verifică sumele comunicate și depun Formularul 300 până pe data de 25 a lunii următoare, aceasta fiind și data limită pentru plata TVA. Acest decont generează obligația fiscală către bugetul de stat.
 3. Identificarea Diferențelor Semnificative: Autoritatea fiscală identifică diferențele semnificative între sumele din decontul precompletat și cele din Formularul 300 depus de contribuabil. Diferențele sunt considerate semnificative dacă îndeplinesc cumulativ două condiții:
  • Valoarea lor depășește 1.000 lei.
  • Diferă cu cel puțin 20% față de rândurile din decontul precompletat.
 4. Comunicarea Diferențelor: Până pe data de 5 a lunii următoare, autoritatea fiscală comunică contribuabilului, prin SPV, diferențele semnificative identificate.
 5. Explicarea Diferențelor: Contribuabilii au obligația de a explica diferențele semnificative prin depunerea unui nou formular denumit „Notă justificativă” în termen de 10 zile de la primirea notificării privind diferențele.

Sancțiuni pentru Nerespectarea Procedurilor

În cazul în care contribuabilii nu depun nota justificativă pentru diferențele de TVA, sunt prevăzute două tipuri de sancțiuni: a) Creșterea riscului fiscal al contribuabilului, fără a implica automat o inspecție fiscală. b) Amenzi contravenționale cuprinse între 2.000 și 10.000 lei.

Cauze pentru Diferențe între Decontul Precompletat și Formularul 300

Există mai multe motive pentru care s-ar putea constata diferențe între sumele din decontul precompletat și Formularul 300, printre care:

 • Sistemul de TVA la Încasare: Mulți contribuabili utilizează acest sistem, care permite deducerea TVA la momentul plății furnizorilor și colectarea TVA la încasarea creanțelor de la clienți. Autoritățile fiscale nu dețin datele privind aceste încasări și plăți.
 • Achizițiile de Autoturisme: Deducerea TVA pentru achizițiile de autoturisme este limitată la 50% dacă nu sunt folosite integral în activitatea economică sau nu se întocmesc foi de parcurs.
 • Ajustările de TVA: Diverse ajustări de TVA în favoarea bugetului sau a contribuabilului, aplicabile bunurilor de capital și altor bunuri, pot genera diferențe.
 • Vânzările Către Persoane Neimpozabile: Acestea nu sunt încă declarate obligatoriu prin sistemul RO e-factură.

Alte Modificări Importante

OUG nr. 70 din 2024 aduce și alte modificări semnificative:

 1. Abrogarea Declarației Recapitulative: Obligația depunerii declarației recapitulative, Formular 394, pentru achizițiile și livrările pe teritoriul național este abrogată. Președintele ANAF va stabili noua dată de depunere prin ordin. Pentru luna iunie 2024, termenul rămâne 25 iulie 2024.
 2. Tipizarea Notificărilor: Formatul notificărilor privind diferențele de TVA și al „Notei justificative” va fi adoptat prin ordin al președintelui ANAF.
 3. Comitetul Național pentru Decontul Precompletat RO e-TVA: Acest comitet va avea atribuții în monitorizarea și implementarea decontului precompletat de TVA.


spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri