S-a născut pentru noi, să fie cu noi, să fie în noi, să spună lui Dumnezeu Tată prin firea noastră omenească împreună cu noi şi pentru noi, dându-ne convingerea că suntem copii ai lui Dumnezeu prin el, care ne-a spus: Dacă mă iubeşte cineva, Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi vom locui la el (In 14,23), adică primim o viaţă nouă adusă de el pe pământ prin care intrăm în intimitate cu persoanele divine. Deci, ca să ştim ce suntem şi cât valorăm, trebuie să-l cunoaştem pe Isus.

Să avem acea cunoaştere în sens scripturistic: convieţuire intimă din care să rezulte o nouă fiinţă. S-a născut ca să-l cunoaştem şi cunoscându-l să ne naştem la o viaţă nouă, divino-umană. Cunoaşterea lui Dumnezeu, spune marele cugetător francez Pascal, fără cunoaşterea propriei nimicnicii, ne duce la îngâmfare şi la mândrie prostească. Cunoaşterea lui Cristos este pe undeva un mijloc între aceste două cunoaşteri, ca să-l putem afla şi pe Dumnezeu, dar şi nimicnicia noastră. În zadar ne-am chinui să-l cunoaştem pe Dumnezeu, dacă nu ne cunoaştem propria nimicnicie prin lumina lui Cristos, fiindcă atât timp cât nu ne cunoaştem propria nimicnicie, nu ne putem despărţi de dânsa şi nu-i putem face loc cunoaşterii adevărate a dumnezeirii sale. Este necesar să-l cunoaştem pe Isus ca să ne cunoaştem pe noi înşine!

Fără Cristos, ce am şti despre noi înşine? Am şti data naşterii: anul, luna, ziua, ora, copilăria, adolescenţa, maturitatea, bătrâneţea; bucuriile, mai ales necazurile fizice, psihice şi morale. Şi apoi ne întrebăm: Ce sens au toate acestea? Răspunsuri se pot da multe, dar vagi, seci şi niciodată satisfăcătoare.

Ce trebuie să ştim despre naşterea lui Isus ca să înţelegem sensul vieţii noastre de pe pământ? Trebuie oare să ştim anul, luna, ziua, locul? Nu. Vom înţelege sensul vieţii noastre când vom înţelege că Isus s-a născut şi că sensul vieţii sale a fost îndreptat într-o singură direcţie, sens unic, spre împlinirea voinţei Tatălui.
Naşterea Domnului este naşterea păcii. Realizăm pacea în Cristos, facem ca Domnul să se nască în noi, dând sens naşterii noastre prin actul bunei voinţe de unire cu toţi oamenii de bunăvoinţă în Cristos pentru realizarea păcii cu Tatăl, în spirit de iubire, pentru mântuirea tuturor.

Pr. Richardo-Dominic BaciuAbonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE