21 iunie 2024
Zona zeroMemoriaMuncitori băcăuani, acum 64 de ani

Muncitori băcăuani, acum 64 de ani

Un fotoreportaj din revista Flacără înfățișa câțiva munictori de la întreprinderile reprezentative din Bacău și depășirile de plan realizate de aceștia. 

“Sub salcîmii înfloriţi ai Bacăului, lingă noi şi somptuoase construcţii se înalţă acum mai multe placarde. Pe ele sunt înscrise. Cu date şi cifre, angajamentele colectivelor industriale din oraș, luate în cinstea celui de-al III-lea Congres al P.M.R. Adunate la un loc, angajamentele concretizează o sumă impresionantă: aproape 19.000.000 lei. Milioanele acestea reprezintă de fapt suma ce va fi realizată în 1960 din economii peste plan, la preţul de cost al produselor fabricate în oraşul Bacău.FOTO 1. La cele 19 milioane lei, o contribuţie o va aduce şi „Uzina metalurgică Bacău-4: 1.500.000 lei. La 5 mai, s-a judecat aici „procesul milimetrilor“. Prima concluzie: în spatele creşterii adaosului de prelucrare se ascunde mai întotdeauna o tehnologie proastă. Maistrul Ilie Dumitru și inginerul Avram Aurică ne arată una din piesele reproiectate: vana cu tijă ghidată (utilaj petrolier), care înainte avea după turnare o grosime de 25 de milimetri, iar acum, după o nouă tehnologie, grosimea piesei a fost redusă la numai 17 milimetri.

FOTO 2. Ţesătoriile ,,Proletarul“ Bacău. De la începutul anului şi pînă acum colectivul de aici a dat peste plan 10.374 kg fire şi 19.539 mp ţesături. O contribuţie la succesele fabricii „Proletarul“ aduce şi comunista Maria Puiu, care în cinstea Congresului dă lunar peste pian cîte 50 de urzeli.

FOTO 3. Fabrica de hîrtie „Steaua roşie. Muncitorii de aici vor realiza peste plan, plnă la sfîrşitul anului, economii în valoare de 2.500.000 lei. La ora actuală colectivul a şi realizat peste 600.000 lei, realizare la care a contribuit şi brigada tineretului de la maşina nr. 6, condusă de Gh. Farkas (primul din stingă), care a dat peste plan 25 de tone de hîrtie.

FOTO 4. „Partizanul“ — tăbăcărie şi fabrică de încălţăminte. Ascultând pe cei ce contabilizează rezultatele întrecerii, dăm cifra la zi a economiilor realizate: 82.000 lei. Directorul tehnic ne furnizează datele sub alt aspect: la patru luni s-a economisit piele pentru 5.000 perechi de bocanci, talpă pentru un număr de 3 300 perechi de încălţăminte. Recordul la economia de piele pe fabrică îl deţin doi croitori la piele: Ion Stafie şi Nicolae Bugescu, pe care-i vedeţi la fotografie. Palmaresul lor, 2.390 dmp şi 2.361 dmp economisiţi intr-o lună”.

Flacăra – 11 iunie 1960spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri

spot_img