16 iulie 2024
Zona zeroMemoriaMonumentul Eroilor și Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului” , Măgura Ocnei, Târgu-Ocna

Monumentul Eroilor și Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului” , Măgura Ocnei, Târgu-Ocna

Impunător prin construcția sa, pe Dealul ,,Măgura Ocnei” din orașul-stațiune Târgu-Ocna se află Monumentul Eroilor, ridicat în memoria celor peste 14. 000 de ostaşi români căzuți în Primul Război Mondial, în cumplitele bătălii desfăşurate în luna august a anului 1917, pe frontul Oituz – Măgura şi Cireşoaia – Târgu Ocna (în Bătălia Oituzului).

Monumentul a fost construit între anii 1925 – 1928, din iniţiativa unui comitet local, după planurile arhitectului Constantin Ciogolea, originar din Târgu-Ocna. Lucrările au fost executate de către militari, fondurile fiind adunate prin subscripţie publică de către Mihai Teodoru, iniţiatorul şi preşedintele Comitetului. Membrii acestui comitet sunt înscrişi în ,,Cartea de aur” depusă la baza monumentului. Festivitatea de ianugurare a avut loc la 6 august 1928, în prezenţa autorităţilor locale, a celor militare şi a unui numeros public.



Monumentul este construit în totalitate din piatră ți are o înălţime de 22 m, fiind compus din parter şi două nivele. El este unic în țară, atât din punct de vedere arhitectural (are forma unui obuz), cât și prin prisma amplasamentului său (520 m altiudine).

În interiorul său funcționează un muzeu, care deține o colecţie de fotografii originale din Primul Război Mondial, diferite tipuri de armament şi muniţie (arme, obuze de tun folosite de vânătorii de munte, cartuşe de diferite calibre etc.), medalii onorifice acordate pentru fapte de vitejie, uniforme de soldat din 1917. Pe faţada impunătorului edificiu se află inscripţionat următorul text: ,,Spuneţi generaţiilor viitoare/Că noi ne-am făcut datoria”. În 1976, aici a fost adus de pe Dealul ,,Coșna” (cota 789) și apoi amplasat în partea dreaptă a intrării, monumentul ridicat în memoria eroului caporal Constantin Muşat, de către camarazii săi rămaşi în viaţă, din Regimentul 2 Grăniceri. Opera comemorativă a fost realizată în anul 1923, pe locul unde a căzut eroul şi are aspectul unei cruci din piatră, fixată pe un postament în trepte.

Și tot pe Dealul ,,Măgura Ocnei”, la circa 150 de metri de Monumentul Eroilor, vizitatorul poate poposi la Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului”, cu obște monahală de maici.

Aşezată pe un pinten muntos ce străjuieşte oraşul Târgu-Ocna, mănăstirea apare într-o primă atestare documentară ce aminteşte de construcţia schitului din lemn la 1653. Schitul a avut în lunga sa existență trei biserici construite succesiv, iar mănăstirea a fost construită intre 1750 – 1757. Deși a scăpat nevătămată de obuzele dușmane în luptele din 1917, când a și funcționat ca post de prim ajutor regimentar pentru sutele de soldați răniți, în 1964, autoritățile comuniste au demolat biserica și au amenajat aici un punct turistic.

Ulterior, după căderea regimului comunist, mănăstirea a fost reînființată, iar biserica actuală, cu hramul ,,Înălțarea Domnului”, a fost construită in perioada 1990 – 1993 (în stil șefanian), ca și clădirile administrative, care includ și 100 locuri de cazare. Un mare merit în toate aceste realizări l-a avut părintele Epifanie Bulancea, ctitorul și duhovnicul mănăstirii, care se află îngropat în cimitirul din curtea așezământului monastic.

Monumentul Eroilor și Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului” sunt situate pe partea dreaptă a șoselei Târgu-Ocna – Slănic-Moldova (DN12B), intersecție dreapta, drum asfaltat prin pădure, circa 3 km până la cele două obiective. 

Rubrică realizată în colaborare cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău



spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri