Termenul limită pentru depunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018. Pentru depunerea declarației la termen se acordă și o bonificație.

Declarația – reamintește Administrația Finanțelor Publice (ANAF) – se depune de persoanele care au obligația declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017, dar și a declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în România în anul 2018. Declarația se depune și de persoanele fizice care nu realizează venituri, dar care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Pentru depunerea declarației online, la rubrica „Spațiul Privat Virtual” (SPV) de pe site-ul ANAF, până la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit și se aplică în mod corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Administrația Județeană Bacău a Finanțelor Publice a trimis, la începutul verii, tuturor contribuabililor o scrisoare cu instrucțiuni de înregistrare ca utilizatori ai SPV. Declarația se poate depune și în format pe hârtie, la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Formularul și instrucțiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)

Informații detaliate pot fi obținute prin accesarea secțiunii Asistență Contribuabili de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite și taxe – Despre impozitul pe venit” sau apelând la numărul 031.403.91.60. De asemenea, specialiștii structurilor de asistență pentru contribuabili oferă la sediile ANAF informațiile necesare în vederea completării și depunerii Declarației Unice. Aceasta poate fi rectificată de contribuabili din proprie inițiativă. Declarația unică a înlocuit șapte formulare fiscale folosite până de curând: 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605. Aceasta este folosită pentru taxarea veniturilor independente, din investiții, din chirii, din pariuri sau din activități agricole.

Petru Done

Alte articole