L-am întâlnit la „Zilele culturii călinesciene” de la Oneşti (23 sept.) şi m-am înscris imediat între admiratorii fiinţei centenare (s-a născut în noiembrie 1916) care ne-a uimit prin vitalitate şi acurateţea ideilor. Nu a refuzat un scurt dialog.

– Domnule profesor, în urbea natală a lui Vasile Alecsandri, Bacău, se doreşte de multă vreme amenajarea unui punct memorial închinat poetului. Sunteţi de acord cu aceasta?

Mihai Șora: – Dar e şi firesc, nu numai că sunt de acord. Cu entuziasm apreciez iniţiativa băcăuanilor.

– Avem nevoie de modele de conduită patriotică, aşa cum a fost Vasile Alecsandri.

Mihai Șora: – Sigur că avem nevoie. El avea în acelaşi timp deschidere spre ţară şi deschidere spre ansamblul umanităţii. Nu suntem închişi în noi înşine. Trăim într-o lume armonioasă, cu care trebuie să ne înţelegem.

– Recuperarea trecutului este o obligaţie a noastră faţă de generaţiile care vin. Acelea ne vor judeca aspru dacă nu avem grijă de valorile actuale.

Mihai Șora: – Fără îndoială.

– Când aţi avut primul contact cu poezia lui Vasile Alecsandri?

Mihai Șora: – Cred că înainte chiar de a intra în şcoala primară.

– V-a fermecat muzicalitatea versurilor, probabil.

Mihai Șora: – M-am născut într-o casă cu bibliotecă. Tatăl meu, ardelean, era preot şi avea o bibliotecă de 5-600 de volume. Se născuse la sfârşitul secolului al XIX-lea, în 1899, când partea vestică a ţării făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Ca toţi ardelenii însetaţi de cultură autohtonă, şi el era avid de a primi cărţi de peste munţi, adică din România de pe vremuri. Între acestea se aflau şi poeziile lui Vasile Alecsandri. Evident, nu mai vorbesc de poeziile lui Mihai Eminescu.

– Alecsandri ne-a lăsat un adevărat imn naţional: „Hora Unirii” şi prin aceasta îndemnul de a fi mereu împreună.

Mihai Șora: – Fără îndoială, trebuie să ne unim. În genere trebuie să avem un fel de sentiment al unităţii europene. Suntem o notă aparte care dă varietate peisajului european, înrudită de altfel cu toate naţiunile neolatine. Avem un strămoş comun, avem o cultură comună cu întreaga Europă şi cu toată omenirea.

– Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri alcătuiesc un triumvirat care, aflat la Paris, a gândit binele României. Sunt utile întoarcerile în trecut?

Mihai Șora: – Nu trebuie să ne întoarcem în trecut, ci să menţinem în stare de viaţă creatoare virtuţile acestuia.

– Aţi ctitorit, în calitate de ministru al Educaţiei (în 1990), Universitatea din Bacău, din fostul Institut de Învăţământ Superior.

Mihai Șora: – Aşa este. Sper că a şi rodit această universitate.

– Aveţi un mesaj pentru studenţi şi profesori la început de an universitar?

Mihai Șora: – Da: să ţină steagul sus şi să-şi facă datoria cu asupra de măsură.

– Vă mulţumim.

Alte articole