24 iulie 2024
EconomieJudețul Bacău a exportat arme și muniții de 1,2 mil euro dar...

Județul Bacău a exportat arme și muniții de 1,2 mil euro dar principalele produse de export rămân alimentele

Județul Bacău a demonstrat o capacitate de adaptare și creștere în anumite sectoare economice în ianuarie 2024. Performanțele remarcabile ale produselor alimentare și băuturilor, materialelor plastice și cauciucului, precum și a armamentului, au compensat deficitele din alte sectoare.

În luna ianuarie 2024, județul Bacău a înregistrat o dinamică interesantă a fluxurilor comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele din tabelul furnizat evidențiază atât creșteri semnificative în anumite sectoare, cât și scăderi notabile în altele.Exporturi și Importuri – Viziune Generală
Total exporturi (FOB): 89.191 mii euro
Total importuri (CIF): 85.415 mii euro
Sold FOB/CIF: 3.776 mii euro
Gradul de acoperire (% – FOB/CIF): 104.4%

Comparativ cu ianuarie 2023, exporturile totale au crescut cu 11.1%, iar importurile au scăzut cu 19.6%, reflectând o creștere generală a gradului de acoperire a importurilor prin exporturi.

Sectoare cu performanțe remarcabile

Produse alimentare, băuturi, tutun (Capitol IV)

Exporturi: 5.393 mii euro (creștere de 136.8%)
Importuri: 846 mii euro (scădere de 23.4%)
Sold FOB/CIF: 4.547 mii euro
Acest sector a avut o performanță excepțională, contribuind semnificativ la balanța pozitivă a județului.

Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea (Capitol VII)

Exporturi: 14.063 mii euro (creștere de 18.2%)
Importuri: 6.576 mii euro (creștere de 2.7%)
Sold FOB/CIF: 7.487 mii euro
Creșterea exporturilor în acest sector indică o consolidare a poziției județului pe piețele externe.

Mașini și dispozitive mecanice; echipamente electrice (Capitol XVI)

Exporturi: 9.711 mii euro (creștere de 51.4%)
Importuri: 18.899 mii euro (scădere de 27.9%)
Sold FOB/CIF: -9.188 mii euro
Deși balanța comercială rămâne negativă, scăderea importurilor și creșterea exporturilor arată o tendință de îmbunătățire.

Sectore cu provocări

Articole din piatră, ipsos, ciment etc. (Capitol XIII)

Exporturi: 29 mii euro (scădere de 111.5%)
Importuri: 6.767 mii euro (creștere de 20.0%)
Sold FOB/CIF: -6.738 mii euro
Acest sector a înregistrat cea mai mare scădere în exporturi și un deficit comercial semnificativ.

Mărfuri și produse diverse (Capitol XX)

Exporturi: 1.324 mii euro (scădere de 16.6%)
Importuri: 7.963 mii euro (scădere de 25.6%)
Sold FOB/CIF: -6.639 mii euro
Deși atât exporturile cât și importurile au scăzut, deficitul comercial rămâne mare.

Produse minerale (Capitol V)

Exporturi: 41 mii euro (creștere de 455.6%)
Importuri: 236 mii euro (scădere de 6.7%)
Sold FOB/CIF: -195 mii euro
Creșterea semnificativă a exporturilor este pozitivă, dar valoarea totală rămâne relativ mică.

Alte capitole 

Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe (Capitol VI)

Exporturi: 11.518 mii euro (creștere de 247.5%)
Importuri: 4.653 mii euro (creștere de 93.7%)
Sold FOB/CIF: 6.865 mii euro
Sectorul chimic a înregistrat o creștere semnificativă atât la exporturi, cât și la importuri, cu un sold comercial pozitiv și o creștere majoră în comparatie cu anul anterior.

Metale comune și articole din acestea (Capitol XV)

Exporturi: 2.061 mii euro (creștere de 146.6%)
Importuri: 13.871 mii euro (scădere de 43.5%)
Sold FOB/CIF: -11.810 mii euro
Deși exporturile au crescut, importurile rămân foarte mari, rezultând într-un deficit comercial considerabil.

Instrumente și aparate optice, fotografice, medico-chirurgicale etc. (Capitol XVIII)

Exporturi: 448 mii euro (creștere de 46.5%)
Importuri: 921 mii euro (scădere de 82.9%)
Sold FOB/CIF: -473 mii euro
Scăderea importurilor este semnificativă, iar creșterea exporturilor contribuie la reducerea deficitului comercial.

Arme și muniții; părți și accesorii ale acestora (Capitol XIX)

Exporturi: 1.216 mii euro (creștere de 789.6%)
Importuri: 154 mii euro (creștere de 52.0%)
Sold FOB/CIF: 1.062 mii euro
Acest sector a avut o performanță remarcabilă, cu o creștere masivă a exporturilor și un sold comercial pozitiv.

 spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri