21 iunie 2024
ActualitateCNVA: International Journal of Geometry

CNVA: International Journal of Geometry

În anul centenarului Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri din Bacău” (CNVA), revista International Journal of Geometry împlinește 10 ani de existență. Ideea înfiinţării revistei a apărut în anul 2011 ca urmare a unei colaborări avute cu  prof. univ. dr. Dorin Andrica de la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Am căutat mai întâi să cooptăm, în staful editorial al revistei, geometri de renume pe plan mondial; menţionăm în acest sens pe José Luis Díaz Barrero (Universitatea din Catalunia), Mircea Crâşmăreanu  (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași), Krzysztof Drachal (Universitatea din Varşovia), Mowaffaq Hajja (Universitatea Yarmouk, din Iordania), Velichka Milousheva (Academia Bulgară). În acest moment, din board-ul editorial fac parte 27 de profesori din România, Spania, Polonia, Iordania, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Grecia şi Turcia. Următorul pas a fost realizarea site-ului revistei, cumpărarea domeniului ijgeometry.com și obţinerea ISSN-ului. Înfiinţată în anul 2012, revista a apărut fără întrerupere de două ori pe an, în lunile aprilie şi octombrie, ajungând în al zecelea an de existență.International Journal of Geometry publică cercetări originale de înaltă calitate din ariile geometriilor euclidiene, non-euclidiene şi geometriei combinatoriale. Pentru publicarea unei lucrări nu se percepe taxă, iar articolul trebuie scris în formatul revistei, într-o limbă de circulaţie internaţională. Fiecare lucrare primită este recenzată de către doi profesori, astfel, datorită numărului mare de articole pe care le primim, editorii revistei au foarte mult de lucru. Aceştia realizează recenzii ale lucrărilor cu un dezvoltat spirit critic şi numai după ce sunt îndeplinite toate exigenţele editorilor, lucrările intră spre publicare. Ne interesează foarte mult să publicăm articole de substanţă, din acest motiv numărul de lucrări pe care editorii revistei îl resping este ridicat, raportul dintre numărul lucrărilor primite şi al celor respinse fiind de 1:8. Este demn de menţionat caracterul unic al revistei, ca magazin ce apare sub patronajul unui colegiu, fiind ştiut faptul că cercetarea în matematică ţine în general de mediul universitar.

În cei 10 ani de apariţie, au publicat în IJG profesori de la universităţi renumite din România, Statele Unite ale Americii, Rusia, Spania, Grecia, Franţa, Elveţia, Mongolia, Turcia, Serbia, China, Vietnam, Mexic, Canada, Brazilia, Bulgaria, India, Japonia, Marea Britanie, Israel, Germania, Italia, Chile, Ungaria etc. Calitatea articolelor publicate în tot acest timp a făcut ca revista de matematică a Colegiului Naţional «Vasile Alecsandri» din Bacău să fie recenzată în cele mai importante baze de date de profil din lume. Menţionăm în acest sens doar câteva dintre acestea: Mathematical Reviews (SUA), Zentralblatt MATH (Germania), Academic Resource Index (China). Datorită impactului pe care îl are revista la nivel internaţional, staful editorial a luat decizia ca, începând cu acest an, IJG să apară trimestrial, în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie. Mulţumim şi pe această cale domnului prof. univ. dr. Dorin Andrica pentru implicarea sa în acest proiect, care contribuie la prestigiul Colegiului Naţional «Vasile Alecsandri» la nivel internaţional.” (Prof. dr. Cătălin Barbu, editorul şef al IJG)

International Journal of Geometry (IJG) este o revistă academică ce publică articole de specialitate care se încadrează în domeniul geometriei, după ce au fost supuse unui proces strict de verificare prin referate. Articolele publicate acoperă o mare varietate de direcţii de cercetare, de la geometria euclidiană și neeuclidiană la geometria diferenţială şi geometria discretă. Fondată în anul 2012 la iniţiativa dr. Cătălin Barbu, profesor la Colegiul Naţional «Vasile Alecsandri» din Bacău, care este editorul şef, IJG a publicat până în 2020 două numere annual, iar începând cu 2021 revista va publica patru numere anual. Lucrările publicate în IJG sunt indexate în multe baze de date internaţionale dintre care cele mai cunoscute sunt Zentralblatt MATH,  MathSciNet, Electronic Journals Library şi Ebsco. Acest fapt a făcut ca revista să fie încadrată în categoria B+ şi multe dintre lucrările publicate să fie citate în alte reviste de specialitate. Colectivul editorial este format din specialişti recunoscuţi la nivel internaţional care activează la universităţi de prestigiu din România, Bulgaria, Grecia, Iordania, Polonia, Spania, Turcia, SUA.” (Prof. univ. dr. Dorin Andrica, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)

Cine este profesorul Cătălin Barbu

Absolvent al Universităţii din Bacău în anul 1997, mentor avându-l pe domnul profesor universitar Cornel Berceanu, Cătălin Barbu devine titular al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” începând cu anul 2000. Calitatea elevilor şi buna pregătire ştiinţifică a domnului profesor au concurat la obţinerea de către elevi a unor rezultate deosebite la bacalaureat şi olimpiade, Celini Amarandi fiind premiat în anul 2017 cu Medalia de Bronz la Olimpiada Naţională de Matematică. În anul 2009 se înscrie la doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, avându-l coordonator pe eminentul profesor universitar doctor Dorin Andrica. Trei ani mai târziu obţine titlul ştiinţific de doctor cu calificativul „Magna cum Laude”, titlul tezei fiind Contribuţii la studiul geometriei hiperbolice. Monografia Teoreme fundamentale din geometria triunghiului a primit recenzii foarte bune atât în ţară cât şi în străinătate, fiind dată ca referinţă bibliografică la mari universităţi. Cercetarea domnului profesor cuprinde un număr de 6 cărţi, peste 60 de lucrări ştiinţifice, dintre care 13 publicate în reviste ISI cu important factor de impact, toate aceste lucrări însumând 156 de citări. Înfiinţează în anul 2012 revista International Journal of Geometry. A fost coordonator la secţiunea Geometrie la a LIX-a Olimpiadă Internaţională de Matematică, desfășurată la Cluj-Napoca, în 2018.

Prof. dr. Adriana Măcincă, director CNVA Bacăuspot_img
- Advertisement -

Ultimele știri

spot_img