Asociaţia Lumina în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău colaborează pentru adoptarea unei noi metodologii la nivel naţional.

Bacău, România, 14 iunie 2016

Proiectul ,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat de către Asociaţia Lumina în parteneriat cu Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( D.G.A.S.P.C.) Bacău, a primit aprobarea din partea F.R.D.S. pentru extinderea activităţilor în perioada 17 mai- 16 octombrie 2016.

Valoarea suplimentară a finanţării este de 291.016 lei, din care 261.914,40 lei finanţare prin programul RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială şi 29.101,60 lei cofinaţare din partea Asociaţiei Lumina.

,,Îngrijiri paliative- măsuri integrate pentru incluziune socială” este un proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

DSC_2142

Scopul acestuia vizează creşterea gradului de acces la îngrijiri paliative a copiilor şi tinerilor, care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică şi socială din județele, Bacău, Neamţ și Vaslui.

Prin noile activităţi incluse în COERENT PLUS, 200 de specialişti şi viitori specialişti din domeniul asistenţei sociale vor participa la un nou modul de formare în îngrijiri paliative pentru a-şi dezvolta noi competenţe pentru a putea asigura servicii de calitate beneficiarilor cu care lucrează. Ca urmare a programului de pregătire a specialiştilor din domeniul social, va creşte gradul de incluziune a copiilor şi tinerilor care au nevoie de servicii de îngrijiri paliative, pentru că în acest fel specialiştii vor putea răspunde nevoilor beneficiarilor.

De asemenea, vom selecta 12 specialişti, la nivel naţional, cu care vom forma o reţea de consilieri în implementarea Metodologiei pe care am elaborat-o în prima parte a proiectului.
În încheierea proiectului va fi organizat un seminar la care vor participa 25 de reprezentanţi din D.G.A.S.P.C. şi alte instituţii şi organizaţii relevante din domeniul asistenţei sociale şi îngrijirilor paliative.

Rezumatul proiectului implementat în perioada aprilie 2015-aprilie 2016

300 de profesionişti din domeniul serviciilor sociale (asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, psihologi, terapeuţi ocupationali, referenţi sociali, personal care furnizează direct servicii: lucrători sociali, educatori) au rmat un program integrat de formare: training, job shadowing şi coaching, ceea ce a condus la dezvoltarea competenţelor pentru furnizarea serviciilor de calitate a îngrijiriilor paliative.

500 de studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale au fost implicaţi într-o campanie de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.
A fost derulată 1 campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii standard, privind asistarea copiilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de îngrijiri paliative, de către 12 furnizori de servicii sociale din România.

În perioada desfășurării, respectiv, mai 2015-aprilie 2016, au fost vizaţi 888 de beneficiari direcți, printre care copii, tineri cu boli paliative și familile acestora, dar și specialiști în servicii sociale ce vor trebui să se perfecționeze conform unei metodologii exacte ce vizează îngrijirea și consilierea acestor grupuri vulnerabile.

DSC_2113

Asociația Lumina a fost fondată în 1998 de către fundația Cry in the Dark – Marea Britanie și este o organizație creștină de caritate a cărei misiune este de a ajuta pe cei în nevoie indiferent de etnie, sex, apartenență religioasa etc. și desfasoară două proiecte:
Hospice Casa Albert, localizat în Sat Luncani, Com. Mărgineni, Jud.Bacău, a debutat în anul 2006,având ca viziune îmbunătățirea considerabilă a calității vieții copiilor și tinerior adulți cu speranță limitată de viață.
Centru rezidential „Casa Lumina”, înseamnă „acasă” pentru 22 de tineri cu nevoi speciale, localizat în Comănești. Acest proiect a debutat în 1998 și viziunea sa a fost și rămâne, să facă o diferență în viața acestor tineri prin oferirea de suport medical,social, psihologic, emotional și spiritual.PUBLICITATE