A-l căuta pe Isus este punctul de plecare într-o călătorie fascinantă. După ce a săturat o mulțime de peste cinci mii de persoane el a eclipsat. Poporul nu se mulțumește, îl caută din nou și nu se lasă până nu îl găsește și iară și îl pierde. O aventură interminabilă, îl căutăm, îl găsim, ne scapă, îl căutăm din nou și tot așa mai departe, dar orice străduință este premiată și ne face să urcăm la un nivel superior. În căutarea și găsirea lui, un rol important îl are cuvântul pe care l-a rostit, și atunci când este citit sau ascultat cu atenție, devine Cuvântul viu, Adevărul absolut, Calea sigură, Viața noastră, cea sigură care se continuă dincolo de puterile noastre omenești. Această căutare a lui Isus nu este o păcăleală, cel care se oprește este descalificat!

Omul este în căutarea noului și tocmai această noutate este Isus în Sfânta Euharistie. Omul nesatisfăcut de ceea ce are și de ceea ce este, caută ceva nou în structuri economico-sociale, într-o politică autentică, în noi cuceriri ale științei și ale tehnologiei… și este o căutare legitimă, dar nu se poate opri aici. Aceasta căutare a Noului continuă la nivel supranatural, se perfecționează în a cunoaște și înțelege mai mult cine este el raportat la Isus după a cărei imagine a fost creat și pentru care a fost creat, și acest lucru poate fi posibil dacă el însuși se reînnoiește în Duhul Sfânt.

Uimitoare este pedagogia lui Dumnezeu, cum ne educă pentru ca să putem trece de la cele pământești la cele cerești, cum se coboară spre noi, ne oferă cele pentru trup și ne învață să căutam cele pentru suflet, în Isus, Dumnezeu adevărat care se coboară pentru noi, ne învață cu multă răbdare, și apoi devine Pâinea pentru viața cea veșnică, „se face prizonierul nostru zăvorât în tabernacol, și ne cheamă să-l vizităm avertizându-ne: am fost în închisoare și nu ați venit să mă vizitați!” (Fericitul Anton Durcovici)

Căutați pâinea, inima casei, parfumul mesei, zâmbetul de la vatră. Prețuiți pâinea, podoaba câmpului, belșugul pământului, sărbătoarea vieții. Nu profanați pâinea, sudoarea frunții, mândria muncii, premiul cel mai sfânt al trudei omului. Căutați Pâinea vieții, Sacramentul iubirii, Sacrificiul împăcării, gloria nemuririi!

Pr. Claudiu Bereș, Parohia Catolică „Sf. Mihail” Sărata