Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere publică Ghidul privind întocmirea și utilizarea principalelor documente financiar-contabile și obligații referitoare la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de Legea contabilității.

Ghidul a fost publicat pe site-ul instituției https://static.anaf.ro și se adresează persoanelor fizice și asocierilor fără personalitate juridică și persoanelor juridice române care au obligația de a conduce contabilitatea în partidă simplă sau în partidă dublă, după caz.

În Ghid sunt prezentate categoriile de persoane care aplică reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, respectiv cele care conduc contabilitatea în partidă dublă, norme generale, registrele obligatorii și modul de păstrare și arhivare a acestora, precum și a documentelor justificative.

De asemenea, Ghidul redă obligațiile operatorilor economici referitoare la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de Legea contabilității, fiind detaliate aspectele referitoare la depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale, corectarea erorilor. De asemenea, sunt detaliate și contravențiile și sancțiunile prevăzute de Legea contabilității, precum și modalitățile prin care persoanele interesate pot obține informații suplimentare de la instituția de resort.