Ionuț Diaconu, comisar șef al Comisariatului județean Bacău al Gărzii de Mediu

După 451 de inspecții efectuate în primul semestru al anului, din care 233 planificate și alte 218 neplanificate, Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat 62 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 689.000 de lei, cu peste 100.000 de lei mai mult ca în tot anul 2018. Dintre sancțiuni, 10 au fost avertismente, dar 25 au fost amenzi.A fost aplicată și o sancțiune complementară – suspendarea activității până la obținerea actelor de reglementare necesare acesteia.

Cea mai mare sancțiune a fost de 100.000 de lei, în două situații în care agenții economici nu au respectat termenele măsurilor stabilite la controalele anterioare și pentru funcționarea fără respectarea condițiilor stabilite în actele de reglementare. De asemenea, a fost înaintată Agenției pentru Protecția Mediului o notificare privind nerespectarea prevederilor autorizației de mediu deținute.

Comisariatul județean a primit și numeroase sesizări din teritoriu, care au vizat depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor animaliere și disconfortul produs de ele, evacuări de ape uzate din gospodării, afectarea zonelor considerate spații verzi, disconfortul generat de alte activități și afectarea unei plantații pomicole în urma pulverizării aeriene de erbicid.

Controalele tematice ale comisarilor Gărzii de Mediu au vizat verificarea săptămânală a depozitelor neconforme de deșeuri periculoase și nepericuloase neînchise. Lunar, au fost verificate depozitele de deșeuri închise și a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn și starea de salubritate a localităților, căilor de comunicație și a activității operatorilor de salubritate.

„În cursul semestrului I al anului 2019, au fost înregistrate șapte incidente cu impact asupra mediului: avarii la conductele de pompare a țițeiului și la deversarea de produs petrolier. Pe lângă măsurile de remediere stabilite, au fost aplicate și două sancțiuni contravenționale de amendă în valoare totală de 100.000 de lei.”
Ionuț Diaconu, comisar șef al Comisariatului județean Bacău al Gărzii de Mediu