⦁ perioada impusă de lege este 21 august 2019 – 21 iulie 2020, iar amenzile pentru neconformare sunt de la 5.000 la 10.000 de lei

De câteva zile a intrat în vigoare legea prin care persoanele juridice sunt obligate depună la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) declarații privind beneficiarul lor real. Depunerea declarațiilor – spune directorul ORC Bacău, Ghiorghiță Patrichi -, începe în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 129/2019 privind spălarea banilor și finanțării terorismului, adică de pe 21 august 2019.

Declarațiile vor fi înregistrate în Registrul Beneficiarilor Reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Termenul final este 21 iulie 2020.

Persoanele juridice (cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și a societăților deținute integral sau majoritar de stat) vor depune astfel de declarații la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare.
Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.