Asociația Papillon Clinique a derulat, în perioada 01 august – 15 noiembrie 2019, la nivelul Județului Bacău proiectul „Copiii colorează viața”. Acesta a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, care a participat la finanțarea lui cu 16.496 lei, reprezentând 82,22% din valoarea totală eligibilă. Obiectivul proiectului a fost conștientizarea în rândul cadrelor didactice a rolului pe care îl au în identificarea timpurie a tulburărilor pervazive de dezvoltare și a deficiențelor manifestate de copii (preșcolari și școlari).

Asociația Papillon Clinique, membră a Papillon Clinique Bacău, este centru de terapie și recuperare interdisciplinară, intensivă și individuală pentru copiii cu tulburări de dezvoltare psihică, psihomotrică și fizică, și pentru familiile acestora. Am stabilit inițial, în cadrul activităților cuprinse în proiect, să lucrăm și să interacționăm cu 39 cadre didactice din 6 unități de învățământ – grădinițe și școli primare – de pe raza județului Bacău cu scopul de a informa care sunt semnalele de alarmă în dezvoltarea copilului, rolul semnificativ al cadrelor didactice în gestionarea relațiilor cu copilul cu nevoi speciale și cu familia acestuia, instrumente de evaluare și identificare a tulburărilor și modul de lucru în cadrul grupului. O altă etapă a fost aplicarea chestionarului de screening elaborat în cadrul Programului Național de Sănătate Mintală pentru 525 copii, screening care scorează capacitățile copilului de interacțiune și relaționare, de comunicare nonverbală și rezonanță emoțională. Scopul final al activităților, așa cum am proiectat inițial, a fost identificarea a 6 copii cu tulburări de dezvoltare și/sau învățare care să beneficieze (în mod gratuit) de evaluări de specialitate împreună cu familia lor. Activitățile au fost complexe, au implicat resurse importante din partea echipei și a participanților și împreună am realizat: • întâlniri și activități cu 84 cadre didactice care au prezentat interes pentru acest subiect deoarece o parte dintre ei trebuie să gestioneze relația cu copiii cu tulburări de dezvoltare și tulburări de învățare, relația copilului cu restul colectivului, dar și cu familiile acestora; • evaluarea a peste 600 copii, prin aplicarea screening-ului care scorează capacitățile copilului de interacțiune și relaționare, de comunicare nonverbală și rezonanță emoțională; • am elaborat, tipărit și distribuit în cadrul proiectului 1000 pliante Proiect „Copiii colorează viața” și 600 mape Proiect „Copiii colorează viața”, care conțin informații concrete despre: semnale de alarmă în dezvoltarea copilului, când și de ce apar ele, specialiștii care pun diagnosticul medical, specialiștii care intervin prin terapie de recuperare în dezvoltarea abilităților la copil, ce trebuie să conțină un plan de intervenție pentru terapie; • am achiziționat instrumente de testare cu licență; • am aplicat evaluări individuale și multidisciplinare la 8 copii și familiile lor; • am publicat două materiale în mass-media referitoare la desfășurarea acestui proiect, activitățile de deschidere și închidere ale proiectului.

Concluziile la finalizarea acestui proiect „Copiii colorează viața”: Proiectul a fost o provocare pentru întreaga echipă, deoarece obiectivul a atins un subiect sensibil: integrarea copiiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă și abandonul școlar în condițiile în care deficitul performanțelor intelectuale este semnificativ și copilul nu face față mediului educațional. Feedback-ul obținut ne motivează să continuăm acest proiect, deoarece nevoia de informare și formare a cadrelor didactice există pentru a dobândi cunoștințe precise de identificare a tulburărilor și gestionarea nevoilor adaptative ale acestor copii, model de comunicare cu aceștia și familiile lor, metode și instrumente de lucru adaptate nivelului individual de percepție.

Am identificat nevoia organizării unor cursuri de puericultură și parenting pentru a informa părinții despre repere în dezvoltarea copilului și semnale de alarmă care să îi ducă către specialiști din primul moment,
cadrele didactice au identificat situații în care părinții au apelat la diverse remedii fără o îndrumare specializată, iar rezultatele au întârziat să apară în evoluția copilului. Se impune crearea unui centru de informare a părinților, unde aceștia să poată primi consiliere de specialitate.
Subiectul, fiind destul de delicat, identificarea copilului cu tulburări în mediul școlar și comunicarea cu părinții, este uneori trecut cu vederea sau ignorat și efectul este covârșitor pentru că ajung copii în mediul școlar care nu au minimul de autonomie dezvoltat, ceea ce face procesul educațional aproape imposibil. Sunt situații concrete în care a existat abandonul școlar deoarece copilul nu face față provocărilor mediului educațional.

Tulburările în dezvoltare ale copiilor au cauze multiple, atât genetice, cât și de mediu. Manifestările sunt multiple și pleacă de la sensibilități de percepție și lipsa atenției, pot ajunge până la lipsa limbajului și a socializării, uneori agresivitate. Terapia și, implicit, recuperarea copilului se face cu specialiști, cadru didactic și cu familia care trebuie să fie pregătită să facă schimbări de atitudine și mediu. Nivelul de acceptare al copiilor cu tulburări în cadrul grupurilor este diferit și există de cele mai multe ori obiecții ale colectivelor de copii și părinți în ceea ce privește integrarea lor în colectivitate și învățământul de masă. Considerăm că într-o societate civilizată acceptarea este importantă, dar implicarea, înțelegerea și incluziunea arată nivelul evoluției umanității.

Avem convingerea că evaluarea timpurie și sprijinul terapeutic alături de sprijinul didactic pentru copil și familia sa reprezintă șansa de recuperare și dezvoltare către potențialul maxim al fiecăruia dintre cei identificați.

Echipa Papillon Clinique, prin modelul de intervenție în terapia copilului și a familiei sale, construiește abilități care se bazează pe motivația individuală de a reuși să comunice și să își asume deciziile personale. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Consiliului Judeţean Bacău.PUBLICITATE