Așa cum era de așteptat, în august, venirea în țară a românilor care lucrează în străinătate a aglomerat și Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău. Pe tot parcursul lunii, mai ales ghișeul, unde se dau informații referitoare la pensiile comunitare și se primesc cereri pentru acordarea acestora, este luat cu asalt de către „stranieri”. Și aceasta deoarece legislația prevede că o persoană care a lucrat în România și în alte state membre ale Uniunii Europene poate solicita pensie din fiecare țară în care a muncit, dar potrivit legislației specifice.

Dacă își are reședința (locuiește) în România persoana va depune cererea la casa teritorială de pensii de care aparține ca domiciliu, în momentul în care a ajuns la vârsta pensionării (standard, 65 ani pentru bărbați) prevăzută de Legea 263/2010. Cererea va fi însoțită de toate documentele precizate în HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, dar și de actele care să ateste că solicitantul a fost asigurat și pe teritoriul altor state membre.

La acordarea pensiei în România se va lua în considerare vechimea realizată în țară, precum și în celelalte state, cumulat. Așadar, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii din România se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate la noi cu cele acumulate în statele membre UE în care a lucrat solicitantul. Prin urmare, vechimea în muncă din toate statele se adună, astfel că dacă, în total, a lucrat cel puțin 15 ani (stagiul minim de cotizare în România), va primi pensie din țara noastră.

Dar cei care au muncit ori muncesc în străinătate vor beneficia de pensia care li se cuvine din altă țară pentru perioada lucrată acolo când vor îndeplini condițiile din statul respectiv. De reținut că și dacă au muncit un an în străinătate (cel puțin), cu acte în regulă, pot să solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrată, dar dacă îndeplinesc toate condițiile din țara străină și cea de origine. Condițiile de vechime în muncă și de limită de vârstă sunt specifice fiecărui stat. Drepturile de pensie comunitară se calculează proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru UE, cu respectarea principiului „pro rata temporis”.

Și în altă țară se ia în considerare vechimea din România
Persoanele care locuiesc (s-au stabilit) în alt stat membru UE, în momentul în care vor îndeplini condițiile de pensionare specifice acestuia, se vor prezenta cu solicitarea de acordare a pensiei la casa de pensii de la locul de domiciliu (de ședere permanentă). Deci vor depune solicitarea la instituția de profil din țara respectivă sau din ultima în care au lucrat, dacă nu sunt supuse legislației statului în care locuiesc. La cerere vor atașa toate documentele prevăzute de legislația română.

Așadar, la instituția din țara străină, de domiciliu, vor fi depuse toate actele din care să rezulte perioadele de activitate din România, respectiv carnetul de muncă și adeverințele eliberate de către foștii angajatori, pentru anii lucrați la ei până la 1 aprilie 2001.

Instituția străină va face toate demersurile către CJP Bacău, astfel că nu este necesar ca solicitantul să se deplaseze în România. Dar el trebuie să-i solicite instituției din statul respectiv să transmită în România, în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele menționate mai sus. După ce instituțiile din statele străine și România își vor comunica, prin intermediul formularelor standard, toate informațiile necesare, ele vor emite decizii proprii de admitere ori de respingere a cererii de pensionare. Deciziile îi vor fi comunicate solicitantului. Acesta nu trebuie să îndeplinească simultan condițiile din toate statele membre UE în care a lucrat. Dreptul de pensie va fi acordat de către țara în care a fost solicitat, cu respectarea legislației naționale.

Astfel, pe lângă cel puțin un an care trebuie lucrat cu forme legale într-o țară străină, pentru obținerea pensiei mai trebuie îndeplinită și condiția de vechime minimă. Aceasta este specifică fiecărui stat, dar se determină prin însumarea tuturor anilor lucrați atât în România, cât și în celelalte țări. Deci, dacă într-o țară stagiul minim de cotizare este de 10 ani, atunci persoana care lucrează acolo doar de 4 ani, are nevoie să mai fi muncit în România cel puțin 6 ani, ca să beneficieze de pensie în statul respectiv.

Anii lucrați după pensionare se recalculează
În cazul în care o persoană primește deja pensie din sistemul public din România, dar a lucrat legal și într-un stat comunitar, atunci va solicita revizuirea drepturilor, în virtutea regulamentelor europene. La calculul pensiei comunitare (cea din România și cele din țările în care a mai lucrat) se au în vedere și perioadele de asigurare din țările în care au muncit. După calcularea pensiei comunitare, aceasta se compară cu pensia națională în plată și se acordă aceea care este mai mare.

Pensia comunitară urmează să fie primită în România sau în statul de domiciliu (loc de ședere permanentă). Dacă se va plăti în alt stat (de domiciliu), pensionarul în cauză va comunica direct sau prin intermediul casei de pensii de unde locuiește detaliile contului bancar în care îi va fi virată pensia din România. O persoană care lucrează în alt stat, dar primește pensie din România, trebuie să știe, însă, că în multe țări (poate și în cea în care domiciliază, de aceea trebuie să se intereseze acolo) se impozitează toate veniturile, inclusiv cele din România. La final de an toate veniturile se cumulează și de aceea românii cu pensie din țară trebuie să ducă în statul respectiv o adeverință anuală eliberată de casa județeană de pensii.

Timpul de așteptare este mare
Potrivit prevederilor regulamentelor CE în domeniul pensiilor, rezolvarea cererii de pensionare rămâne în așteptare până când fiecare instituție din țările implicate va trimite propriul formular E 205 prin care să confirme stagiul de cotizare al solicitantului în statul respectiv.

De aceea conducerea CJP Bacău nu poate preciza cât este timpul de așteptare până la soluționarea unei cereri de pensionare comunitară. Oricum, în cele mai multe cazuri durează cel puțin un an. Dar este posibil ca solicitantul să aștepte mult mai mult timp. Din județul Bacău sunt 2 cereri depuse la CJP în 2012 și care au fost trimise imediat spre rezolvare în Cipru, respectiv Israel, dar de acolo nu a venit răspunsul nici acum.

Statistica locală a Casei de Pensii Bacău:
Dosare de pensie comunitară în plată: 4.463
Dosare de pensie primite în 2018: 422
Solicitări de confirmări de stagii: 229

Alte articole