22 iulie 2024
ActualitateErasmus+ la Colegiul „Henri Coandă” din Bacǎu

Erasmus+ la Colegiul „Henri Coandă” din Bacǎu

În acest an școlar, și până în luna noiembrie 2018, perioada 01.09.2017 – 01.11.2018, la Colegiul „Henri Coandǎ” din Bacǎu se derulează proiectul european Erasmus+, acțiunea-cheie KA1, „Strategii didactice moderne pentru combaterea eșecului, abandonului școlar și ameliorarea fenomenului de excludere socială”, pentru care a primit o finanțare de la Comisia Europeană în valoare de 19.660 Euro.

„Preocuparea noastră de a face școala mai atractivă, prin implementarea de mijloace moderne și metode activ-participative de predare, precum și prin exploatarea unor metode, mijloace și instrumente specifice la toate orele de curs, prin care să-i ajutăm pe elevi să se cunoască, să se valorizeze obiectiv, să-și activeze potenţialul interior pentru a obține succesul școlar, s-a materializat prin această decizie de implicare în proiectul european de mobilitate a personalului didactic, a declarat coordonatorul acestui proiect, Tatiana Nǎmoloşanu. Ne dorim ca îmbunătăţirea competenţelor profesionale, psihopedagogice, sociale, TIC, de utilizare a limbilor străine ale întregului corp profesoral să facă din școala noastră o unitate de referință în pregătirea tinerilor, care să le ofere, în final, şanse reale și egale de integrare pe piața muncii, iar instituția noastră consideră că implicarea în proiectele europene și/sau internaționale va face posibilă realizarea acestor deziderate.”Obiectivul general al proiectului este modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, prin aplicarea unor metode inovative și creative la clasă, introducerea noilor tehnologii, creșterea calității serviciilor, atractivității școlii și internaționalizarea instituției noastre de învățământ. Scopul proiectului: formarea unei echipe de specialişti care să dobândească experiență profesională într-un context internațional și astfel să contribuie printr-un plan coerent la ameliorarea absenteismului, eșecului și/sau abandonului și nu în ultimul rând la creșterea performanțelor școlare ale elevilor.

Echipa de proiect este formatǎ din 9 profesori ai Colegiul „Henri Coandǎ”: Tatiana Nǎmoloşanu, Alis Mocanu, Beatrice Meluţǎ, Raluca Popovici, Gheorghe Manolache, Laura Rotaru, Gabriela Gîțu, Silviu Munteanu şi Claudia Negulescu. Aceștia vor avea posibilitatea de a se forma şi perfecţiona prin participare directă la cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general şi care vor fi organizate în ţări ale Uniunii Europene. Ţările partenere sunt Malta, Portugalia, Belgia și Grecia.
Deşi proiectul n-a ajuns la final, roadele încep deja sǎ aparǎ, beneficiarii fiind nu doar profesorii şi elevii acestora, cât şi instituţia școlară şi chiar comunitatea locală.

În luna martie s-a desfăşurat prima mobilitate a proiectului, în Malta, unde au fost prof.Laura Rotaru şi Gabriela Gîțu, iar în aprilie au mai avut loc alte 3 mobilitǎţi ale prof. Alis Mocanu şi Beatrice Meluţǎ în Portugalia şi a prof. Silviu Munteanu în Belgia. Mai urmeazǎ în luna iulie încă 4 stagii de formare profesionalǎ.

„Consider că aceste stagii de formare profesionalǎ schimbǎ vieţi, creeazǎ legǎturi trainice, oferǎ întâlniri cu specialiști europeni în educaţie, cu oameni care fac lucruri de calitate şi care vor sǎ le transmitǎ mai departe, care au un scop comun: cum sǎ realizeze lecţii de calitate pentru elev, pentru a-i îmbunǎtǎţi performanțele și dezvoltarea psihică și afectivă”,

a arătat și profesorul de limba englezǎ al Colegiului „Henri Coandǎ”, Alis Mocanu.spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri